Tillbaka
18.6.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nyheter för unga med fondernas hjälp

Pålitliga nyheter för barn och unga behövs mer någonsin. Fem finlandssvenska fonder satsar sammanlagt 200 000 euro på KSF Medias svenskspråkiga nyhetstidning för unga läsare. Den första papperstidningen utkommer efter skolstarten.

– Läsning, verksamhet för barn och unga och att stärka språk är tre områden som vi ofta har fokus på. Vi är övertygade om att den här finansieringen träffar rätt, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Kulturfonden står tillsammans med Brita Maria Renlunds Minne sr, Konstsamfundet, Stiftelsen Tre smeder och Svenska folkskolans vänner för finansieringen. Alla fonder satsar 40 000 euro vardera på KSF Medias nya tidning för unga läsare.

Susanna Landor är Hufvudstadsbladets chefredaktör och leder också KSF Medias satsning.

– Vårt viktigaste mål är att erbjuda pålitliga nyheter som är roliga att läsa. Sedan är det ett plus om vi dessutom lyckas stärka de ungas känsla för sitt språk, inbjuda till läsning och inlärning och skapa ett bra inslag i familjernas vardag på svenska, säger Susanna Landor.

Inte för svårt, absolut inte för lätt

Målgruppen, 7-13-åringar i svensk- och tvåspråkiga familjer, är utmanande, medger Susanna Landor.

– Nyheterna ska vara lätta att ta till sig, men samtidigt måste vi komma ihåg att barn och unga är vana att handskas med information. För att bättre förstå de ungas behov, har vi intervjuat både barn och unga och deras föräldrar. Den här referensgruppen var jätteviktig då vi planerade tidningens upplägg och innehåll, säger Landor.

Tidningen ska innehålla både skräddarsydda nyheter, reportage, pyssel och frågespalter, men också Hbl-nyheter som anpassas för unga läsare. Innehållet görs i första hand av vuxna medarbetare, men också barn och unga ska delta i produktionen på olika sätt.

– Många unga har redan meddelat att de vill samarbeta med oss, säger Landor.

Papper är på riktigt

Trots att allt mer information publiceras endast digitalt, ger KSF Media ut de ungas nyhetstidning på papper.

– Både vår testgrupp och tidigare projekt har visat att en papperstidning fortfarande är grejen för många barn och unga. De är vana att själva publicera digitalt, men upplever att det som är tryckt på papper är ”på riktigt”. Föräldrarna tycker dessutom att barnen redan har för mycket skärmtid och att de själva har dålig insyns i vad barnen ser via sina digitala kanaler, säger Susanna Landor.

Under hösten bjuder KSF Media svenskspråkiga hem i hela Svenskfinland på några gratisnummer av tidningen. I framtiden blir sedan tidningen tillgänglig endast för prenumeranter.

Maria Saaristo är projektchef för tidningen och Lena Bergholm sköter layout.

***

Svenska kulturfonden
Pressmeddelande
Helsingfors den 18 juni 2020 – får fritt publiceras

Noggrannare information:

Susanna Landor
chefredaktör och ansvarig utgivare
Hufvudstadsbladet
susanna.landor(at)hbl.fi
040 562 9568

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
Svenska kulturfonden
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Nyheter för unga med fondernas hjälp

Fem finlandssvenska fonder satsar sammanlagt 200 000 euro på KSF Medias svenskspråkiga nyhetstidning för unga läsare. Den första papperstidningen utkommer efter skolstarten. Bild: Amanda Grönroos