Tillbaka
17.6.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vårdrobotar lär sig svenska med bidrag av Kulturfonden

Coronapandemin har aktualiserat frågan om att använda robotar inom vården. En robot är hygienisk och smittfri. Nu startar ett projekt som ska ta reda på hur vårdklienter och studerande upplever möten med robotar. Kulturfonden bidrar med totalt 200 000 euro till projektet. Bild: Pixabay

Tjänste- och vårdrobotar ska kunna kommunicera på begriplig svenska. Det är drivkraften bakom Åbo Akademis och Arcadas gemensamma projekt kring artificiell intelligens och robotik inom social- och hälsovård. Kulturfonden bidrar med totalt 200 000 euro till projektet.

Coronapandemin har aktualiserat frågan om att använda robotar inom vården. En robot är hygienisk och smittfri. Nu startar ett projekt som ska ta reda på hur vårdklienter och studerande upplever möten med robotar.  

För att AI-lösningar och robotik ska vara till nytta för svenskspråkiga användare behövs ett utvecklingsprojekt i robotik på svenska i Finland.

Projektet känns viktigt för oss som har fokus på utbildning och forskning som gynnar det svenska i Finland. Vård, omsorg och utbildning på det egna modersmålet är ett fundament för identiteten och för ett gott liv, säger Berndt-Johan Lindström, ledande utbildningsombudsman på Svenska kulturfonden.

Genom projektet skapas applikationer för utvalda robotplattformar. Arcada och Experience Lab vid Åbo Akademi i Vasa samarbetar kring designarbetet och testningen av innehållet i applikationerna inom vården.

– Om vi ska arbeta tillsammans med robotar i vården måste vi kunna lita på dem. För att robotarna ska stödja vården på ett etiskt och meningsfullt sätt ska de fungera på en begriplig svenska, säger Susanne Hägglund, forskningsarkitekt på Experience Lab vid Åbo Akademi i Vasa.

På Arcada involveras studerande i vård, IT och tjänstedesign. Forskningssamarbetet ger en djupare förståelse för hur socialrobotiken kan användas i vård, omsorg och andra miljöer på svenska.

Vi använder sociala robotar i undervisningen. Det ger studerande ökad förståelse för teknologisk förändring i arbetslivet. Vi kombinerar undervisningen inom olika branscher så att studerande tidigt lär sig att arbeta med roboten som kollega, säger Henrika Franck, prorektor för forskning och innovation på Arcada.

Bidraget på 200 000 euro fördelas jämnt mellan Åbo Akademi och Arcada.

***

Pressmeddelande
Svenska kulturfonden
Helsingfors den 17 juni 2020

Noggrannare information:

Berndt-Johan Lindström
Ledande ombudsman, utbildning
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi
040 838 1358

Annika Rönnblad
Kommunikationsassistent
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
040 537 1494

Vårdrobotar lär sig svenska med bidrag av Kulturfonden