Tillbaka
18.5.20   (Redigerad 12.8.20)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Huset mitt i byn – nytt bidrag

Nu kan kultur- och ungdomsföreningar som äger ett föreningshus ansöka om ett utvecklingsbidrag att använda under coronakrisen. Svenska kulturfonden delar ut totalt 300 000 euro genom den tillfälliga bidragsformen ”Huset mitt i byn”. Bild: Ken Kackur

Nu kan kultur- och ungdomsföreningar som äger ett föreningshus ansöka om ett utvecklingsbidrag att använda under coronakrisen. Svenska kulturfonden delar ut totalt 300 000 euro genom den tillfälliga bidragsformen ”Huset mitt i byn”.  

– Ungdoms- och kulturföreningar som äger föreningshus har drabbats ekonomiskt av coronaepidemin. Inhiberade bokningar och inställda evenemang har förorsakat inkomstbortfall, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden.

Kulturfonden delar nu ut totalt 300 000 euro till föreningar vars verksamhet har drabbats av coronakrisen.  Allmännyttiga föreningar som äger ett föreningshus kan nu ansöka om Huset mitt i byn-bidrag för att utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt.

Föreningshusen viktiga i lokalsamhället

Det finns ungefär 500 föreningshus som ägs av svenskspråkiga föreningar i Finland.Det här kom Sebastian Gripenberg fram till i sin färska utredning Att bevara genom att använda.

– Föreningshuset spelar en viktig roll i lokalsamhället. Vi stöder ofta verksamheten som drivs i föreningshusen och vill nu också bidra till att husen och föreningarna klarar sig genom krisen, säger Lillkung.

Ansökningstid i maj och augusti

Föreningar kan ansöka om Huset mitt i byn-bidrag i maj eller augusti. Alla ansökningar görs i Kulturfondens ansökningssystem på adressen https://ansokan.kulturfonden.fi. Läs mer om Huset mitt i byn-bidraget.

I ansökan bedöms en långsiktig utvecklingsplan för hållbar fastighetsskötsel, ekonomi och medlemsstruktur.

En förening kan få bidrag en gång och det största möjliga bidraget är 3 000 euro.

Ansökningarna behandlas av Kulturfondens tjänstemän i samråd med utomstående sakkunniga. Besluten fattas av Kulturfondens vd.

Huset mitt i byn-bidraget

  • En tillfällig bidragsform för kultur- och ungdomsföreningar som äger ett föreningshus
  • Bidrag beviljas enligt en långsiktig utvecklingsplan
  • Ansökningstider: 18-31.5.2020 och 17-31.8.2020
  • En förening kan beviljas bidrag en gång
  • Bidraget är högst 3 000 euro

Kulturfonden beviljar också renoveringsbidrag för föreningshus. Ansökningstiden för renoveringsbidragen är årligen i april och september.

I januari 2020 publicerades en utredning av Sebastian Gripenberg om Kulturfondens renoveringsbidrag. Du kan läsa utredningen på webben: https://www.kulturfonden.fi/wp-content/uploads/2020/01/renovering-web-final.pdf

Kulturfondens bidrag under coronakrisen

Under coronakrisen stöder Kulturfonden på flera sätt aktörer inom kultur och utbildning:

  • Genom Kultur under tiden delar Kulturfonden ut totalt 380 000 euro.
  • Dessutom bidrar Kulturfonden med 100 000 euro till det nationella krispaketet på 1,5 miljoner euro tillsammans med Undervisnings- och kulturministeriet, Suomen Kulttuurirahasto och andra stora fonder.
  • I samarbete med finlandssvenska fonder har e-biblioteket Ebbans böcker gjorts tillgängliga för alla elever i årskursen 1-9.
  • Kulturkraft-bidraget till DUNK möjliggör veckohälsningar till alla elever och studerande i distansundervisning i Svenskfinland.

***

Pressmeddelande
Svenska kulturfonden
Helsingfors den 18 maj 2020

Noggrannare information:

Matts Blomqvist
ombudsman för Nyland
matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi
050 592 3795

Annika Rönnblad
kommunikationsassistent
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
040 537 1494

Huset mitt i byn – nytt bidrag