Tillbaka
14.5.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vård på svenska i fokus då Kulturfonden belönar Pia Stoltzenberg

Pia Stoltzenberg jobbar för att svenskspråkiga patienter ska få en bra vårdupplevelse. Nu belönar Svenska kulturfonden henne med Anita och Nils Meinanders stipendium för medicinsk journalistik.

Modersmålet är viktigt – särskilt för alla som behöver sjukhusvård. Pia Stoltzenberg, utvecklingschef vid HUS Helsingfors universitetssjukhus, lyfter fram betydelsen av att både få och erbjuda vård på svenska.

– Att främja det svenska innebär ofta en balansgång: när ska man kräva, när ska man tacka och när ska man uppmuntra? Jag tror att vi finlandssvenskar som grupp kunde bli ännu bättre på att också se allt det goda som görs, säger Pia Stoltzenberg.

Pia Stoltzenberg har satt fokus både på HUS-personalens förmåga att kommunicera på svenska och på synligheten för det svenska språket inom HUS överlag.

Via vardagliga hjälpmedel som ordlistor uppmuntrar och stöder HUS idag personalen att kommunicera på svenska – både med varandra och med patienter. Inom personalen finns numera också språkambassadörer. Ambassadörerna uppmuntrar och stöder sina kolleger att använda svenska. Hela 120 anställda är idag språkambassadörer vid sidan av sitt vanliga arbete på olika enheter och sjukhus.

– Vi tror ofta att vi måste tala perfekt. Det stämmer inte. Att tala någon annans modersmål ger en signal om att man bryr sig om, att man ser den andra. Det räcker långt, säger Stoltzenberg.

Under sin anställning på HUS har Pia Stoltzenberg bland annat varit sekreterare i HUS nämnd för den språkliga minoriteten. Hon har också lett arbetet med att förnya HUS språkprogram.

Svenska kulturfonden lyfter fram Pia Stoltzenbergs aktiva arbete för tvåspråkigheten.

– Tvåspråkighet betyder inte att allt behöver göras på två språk, men att man tänker tvåspråkigt från början. Det sparar ofta tid och extra arbete i slutändan.

Om stipendiet

Anita och Nils Meinanders stipendium delas ut ”för främjande av finlandssvensk journalistik inom medicin och sjukvård”.  Stipendiet är 6 000 euro och delas ut vart tredje eller vart fjärde år. Stipendiet kan inte sökas.

Kulturfondens prismotivering

Kulturfonden belönar utvecklingschefen inom Helsingfors universitetssjukhus Pia Stoltzenberg med Anita och Nils Meinanders stipendium för medicinsk journalistik. Stipendiet är 6 000 euro.

Stoltzenberg får stipendiet för sitt aktiva arbete för tvåspråkigheten, bland annat som sekreterare i HUS nämnd för den språkliga minoriteten och som medlem i styrgruppen för språkprogrammet.

Under sin tid på HUS har Stoltzenberg gjort stora insatser för kommunikationen på svenska och synliggjort modersmålets betydelse för patientens vårdupplevelse, bland annat genom att organisera språkambassadörsverksamhet och skapa ordlistor.

Vård på svenska i fokus då Kulturfonden belönar Pia Stoltzenberg