Tillbaka
16.3.20   |   Nyheter

Så här påverkar coronaläget

Bidragsmottagares verksamhet och projekt kan fortfarande påverkas av coronapandemin. Här berättar vi vad som gäller för ditt bidrag om dina plan måste ändras.

På Kulturfonden har vi justerat vissa ansökningstider, nya regler har gällt för en del redan beviljade bidrag och vi har ombokat, digitaliserat eller ibland inhiberat många av våra evenemang. Läs mera om vad som gäller och kontakta oss om du har frågor.

Vi uppdaterar den här texten efterhand som vi får mera information om läget. Texten är senast uppdaterad 17.3.2022.

Läget våren 2022

Det är sedan hösten 2021 igen möjligt att ansöka om våra olika resebidrag som vanligt. Läs här för mera information om vad som är bra att beakta om du gör en ansökan för en utlandsresa.

Vi följer fortsättningsvis med coronaläget och gör vid behov nya ändringar i vår verksamhet och våra ansökningstider.

Om projektet eller verksamheten påverkas av coronakrisen

Coronakrisen kan fortfarande påverka projekt och verksamheter.

Här kan du läsa våra instruktioner till alla som fått ja på ansökan som de lämnade in i november. Instruktionerna gäller också till stora delar våra bidrag med fri ansökningstid.

Skjuts projektet upp?

Kontakta vårt kansli om ditt projekt eller din verksamhet skjuts upp, ändrar omfattning eller på annat sätt inte stämmer överens med planen du presenterade i ansökan. Kontakta kansliet enligt instruktionen nedan.

Är projektet inhiberat?

Lyft inte bidraget, innan du vet att projektet eller verksamheten som du beviljats bidrag faktiskt blir av.

Så här kontaktar du oss

Kontakta oss via vårt stipendiehanteringssystem i alla ärenden som gäller ditt bidrag. Logga in via webbsidan https://ansokan.kulturfonden.fi. Om du har flera sökandeprofiler måste du använda de inloggningsuppgifter som hör ihop med den ansökan som beviljats. Välj sedan menyalternativet ”Korrespondens”.

För att vara säkra på att alla behandlas så rättvist som möjligt vill vi att alla bidragsmottagare kontaktar oss enligt instruktionen ovan.

Turnébidrag

I april 2021 kunde du ansöka om turnébidrag för turnéer inom Finland och Åland. Våren 2022 tar vi i vanlig ordning emot ansökningar om bidrag för turnéer utomlands.

Praktikplatser utomlands

Efter att inte ha rekryterat utlandspraktikanter under år 2020, tog vi i mars och september 2021 emot ansökningar om stipendier som vi beviljar för praktik utomlands.

Våren 2022 tar vi igen emot ansökningar, men vi följer med världsläget och anpassar vid behov praktikantprogrammet. Läs mera under fliken Stipendier & bidrag.

Resebidrag

Under pandemin har vi endast tagit emot ansökningar om bidrag för resor inom Finland. Sedan maj 2021 tar vi igen emot ansökningar om bidrag för utlandsresor. Läs mer om vilka kriterier gäller för dig som ansöker om bidrag för utlandsresa.

Vi uppmuntrar alla som söker ett resebidrag att utnyttja möjligheten att beställa avbokningsskydd för både resor och logi.

Studiefondens stipendier

Studiefonden har fått många frågor om eventuell återbetalning av ett beviljat stipendium då en utlandsvistelse inte blir av på grund av coronaviruset. Läs instruktionerna för beviljade stipendier på Studiefondens webbplats.

Kulturfondens vårfester

Våren 2020 sköt vi upp våra fester till hösten, men eftersom läget i augusti fortfarande var mycket osäkert blev vi tvungna att inhibera festligheterna år 2020. Våren 2021 uppmärksammade vi våra pristagare virtuellt.

I maj 2022 ordnar vi igen vårfester i Åbo, Borgå och Jakobstad. Välkommen!

Seminarier och möten

Vi ordnar fortsättningsvis en del träffar och seminarier virtuellt. Från och med april 2022 siktar vi på att återgå till fysiska evenemang, men en del möten håller vi fortfarande via Zoom. Du som har bokat en träff eller ett möte med någon av oss får i så fall via mejl en länk och inloggningskod till mötet.

Kulturfondens kansli

Våra medarbetare jobbar hälften av veckan på distans och hälften på plats på våra kanslier. Möten och träffar med utomstående aktörer ordnar vi fortsättningsvis huvudsakligen via Zoom.

Så här påverkar coronaläget