Tillbaka
16.3.20   |   Nyheter

Så här påverkar coronakrisen

Hur påverkar coronakrisen våra bidrag och evenemang? Vi har blivit tvungna att senarelägga vissa ansökningstider, nya regler gäller för en del redan beviljade bidrag och vi har ombokat, digitaliserat eller inhiberat de flesta av våra evenemang. Läs mera om vad som gäller och kontakta oss om du har frågor.

Vi uppdaterar den här texten efterhand som vi får mera information om läget. Texten är senast uppdaterad 25.2.2021

Du som ansökte om bidrag i november 2020

Coronakrisen påverkar oss ännu. Då du lämnade in din ansökan i november 2020 visste vi inte om hur världen ser ut i mars 2021 då du får besked. Därför bad vi dig att i din ansökan öppna upp hur du tror att coronakrisen påverkar din verksamhet.

Du som fick besked i mars 2020

I mars 2020 mejlade vi besked till alla som sökte bidrag i november 2019. Trots att coronakrisen innebar ändrade planer för många projekt, gav vi besked enligt den behandling som vi gjorde under december-mars och enligt den planerade tidtabellen. Det betyder att bland de beviljade bidragen fanns projekt som senarelades eller inte blev av på grund av coronapandemin. Trots det osäkra läget, ville vi ändå ge ett så snabbt besked som möjligt till våra sökande.

Vi har under året hållit kontakt med många bidragsmottagare vars projekt vi bedömt att påverkas av coronakrisen.

Om projektet eller verksamheten påverkas av coronakrisen

Här kan du läsa våra instruktioner till alla som fått ja på ansökan som de lämnade in i november. Instruktionerna gäller också till stora delar dem som vi beviljar bidrag med fri ansökningstid.

Skjuts projektet upp?

Kontakta vårt kansli om ditt projekt eller din verksamhet skjuts upp, ändrar omfattning eller på annat sätt inte stämmer överens med planen du presenterade i ansökan. Kontakta vårt kansli enligt instruktionen nedan.

Är projektet inhiberat?

Lyft inte bidraget, innan du vet att projektet eller verksamheten som du beviljats bidrag faktiskt blir av.

Kontakta vårt kansli enligt instruktionen nedan.

Så här kontaktar du oss

Kontakta oss via vårt stipendiehanteringssystem i alla ärenden som gäller ditt bidrag. Logga in via webbsidan https://ansokan.kulturfonden.fi. Om du har flera sökandeprofiler måste du använda de inloggningsuppgifter som hör ihop med den ansökan som beviljats. Välj sedan menyalternativet ”Korrespondens”.

Många bidragsmottagare kontaktar oss nu med frågor i anslutning till coronakrisen. Vi besvarar all korrespondens så fort som möjligt.

För att vara säkra på att alla behandlas så rättvist som möjligt vill vi att alla bidragsmottagare kontaktar oss enligt instruktionen ovan.

Kulturfondens pristagare

Trots att vi sköt upp vårfesterna, offentliggjorde vi våra pristagare som planerat den 14 maj 2020.

Kulturfondens höstfester inhiberades

Våren 2020 sköt vi upp våra fester till hösten, men eftersom läget i augusti fortfarande var mycket osäkert kände vi oss tvungna att inhibera festligheterna år 2020.

Under år 2021 uppmärksammar vi våra pristagare virtuellt.

Seminarier och möten

Vi ordnar fortsättningsvis mindre träffar och seminarier virtuellt. De möten som vi ordnar håller vi via Zoom. Du som har bokat en träff eller ett möte med någon av oss får via mejl en länk och inloggningskod till mötet.

Utlandsresor och internationella evenemang

De utlandsresor och internationella besök som vi ordnar skjuts upp. Det här gäller bland annat elevvårdspersonalens fortbildningsresa till Norge och bibliotekspersonalens fortbildningsresa till Göteborgs bokmässa.

Ansökningstiden för att delta i de fortbildningsresorna senareläggs. Vi återkommer med noggrannare information då vi har beslutat om tidtabellen.

Vår personal och våra förtroendevalda deltar inte i möten och evenemang utomlands.

Turnébidrag

I april 2021 kan du ansöka om turnébidrag för turnéer i höst inom Finland och Åland.

Läs mer om turnébidrag för hösten 2021 här.

Praktikplatser utomlands

Vi har skjutit upp ansökningstiden för de stipendier som vi beviljar för praktik utomlands. Efter att ha följt med läget på orterna för praktikplatserna och diskuterat med våra samarbetspartner beslutade vi att inte rekrytera utlandspraktikanter under år 2020.

Vi följer med pandemiläget och återupptar praktikantprogrammet då det är möjligt.

Studiefondens stipendier

Också Studiefonden får många frågor om eventuell återbetalning av ett beviljat stipendium då en utlandsvistelse inte blir av på grund av coronaviruset. Läs instruktionerna för beviljade stipendier på Studiefondens webbplats.

Vistelsestipendier

Vi tog beslut om vistelsestipendiaterna i mars 2020, men vårens stipendiat till S:t Petersburg fick själv välja om hen ville åka först nästa år. Vi har kontaktat dem som beviljats stipendier. Under hösten 2020 sköt vi upp också nästa ansökningstid för vistelsestipendier. Vi återkommer med noggrannare information om ansökningstiden så fort vi vet mera om läget.

Resebidrag

Har du redan beviljats eller lyft ett bidrag för en fortbildnings- eller studieresa? Läs mera om vad som gäller i coronaläget här: https://www.kulturfonden.fi/2020/03/09/hotar-coronaviruset-dina-resplaner/

Har du redan hunnit lämna in en ansökan om resebidrag?

Under våren 2021 tar vi endast emot ansökningar om bidrag för resor inom Finland. Vi behandlar tillsvidare inte ansökningar för utlandsresor.

Vi uppmuntrar också alla som söker om ett resebidrag för resor inom Finland och till Åland att utnyttja möjligheten att beställa avbokningsskydd för både resor och logi.

Kulturfondens kansli

Våra medarbetare jobbar tillsvidare huvudsakligen på distans. Möten och träffar med utomstående aktörer ordnar vi fortsättningsvis huvudsakligen via Zoom. Det här betyder att vi tillsvidare inte tar emot besökare på våra kanslier.

Så här påverkar coronakrisen