Tillbaka
16.3.20   (Redigerad 7.10.22)   |   Nyheter

Så här påverkar coronaläget

Bidragsmottagares verksamhet och projekt kan fortfarande påverkas av coronapandemin. Här berättar vi vad som gäller för ditt bidrag om dina plan måste ändras. Kontakta oss om du har frågor.

Vi uppdaterar den här texten efterhand som vi får mera information om läget. Texten är senast uppdaterad i oktober 2022.

Läget från och med våren 2022

VI tar nu emot ansökningar och beviljar bidrag som normalt. Vi följer ändå fortfarande med coronaläget och gör vid behov nya ändringar i vår verksamhet och våra ansökningstider.

Om projektet eller verksamheten påverkas av coronaläget

Coronaläget kan fortfarande påverka vissa projekt och verksamheter.

Skjuts projektet upp?

Kontakta vårt kansli om ditt projekt eller din verksamhet skjuts upp, ändrar omfattning eller på annat sätt inte stämmer överens med planen du presenterade i ansökan. Kontakta kansliet enligt instruktionen nedan.

Är projektet inhiberat?

Lyft inte bidraget, innan du vet att projektet eller verksamheten som du beviljats bidrag faktiskt blir av.

Så här kontaktar du oss

Kontakta oss via vårt stipendiehanteringssystem i alla ärenden som gäller ditt bidrag. Logga in via webbsidan https://ansokan.kulturfonden.fi. Om du har flera sökandeprofiler måste du använda de inloggningsuppgifter som hör ihop med den ansökan som beviljats. Välj sedan menyalternativet ”Korrespondens”.

För att vara säkra på att alla behandlas så rättvist som möjligt vill vi att alla bidragsmottagare kontaktar oss enligt instruktionen ovan.

Praktikplatser utomlands

Efter att inte ha rekryterat utlandspraktikanter under de tidigare coronaåren, tar vi igen emot ansökningar, men vi följer med världsläget och anpassar vid behov praktikantprogrammet. Läs mera under fliken Stipendier & bidrag.

Resebidrag

Under pandemin tog vi endast emot ansökningar om bidrag för resor inom Finland. Sedan maj 2021 tar vi igen emot ansökningar om bidrag för utlandsresor. Läs mer om vilka kriterier gäller för dig som ansöker om bidrag för utlandsresa.

Vi uppmuntrar alla som söker ett resebidrag att utnyttja möjligheten att beställa avbokningsskydd för både resor och logi.

Studiefondens stipendier

Studiefonden har fått många frågor om eventuell återbetalning av ett beviljat stipendium då en utlandsvistelse inte blir av på grund av coronaviruset. Läs instruktionerna för beviljade stipendier på Studiefondens webbplats.

Seminarier, möten och vårfester

Vi ordnar fortsättningsvis en del träffar och seminarier virtuellt. I april 2022 återgick vi till fysiska evenemang, men en del möten håller vi fortfarande via Zoom. Du som har bokat en träff eller ett möte med någon av oss får i så fall via mejl en länk och inloggningskod till mötet.

Kulturfondens kansli

Våra medarbetare kan jobba hälften av veckan på distans och hälften på plats på våra kanslier. Möten och träffar med utomstående aktörer ordnar vi fortsättningsvis huvudsakligen via Zoom.

Så här påverkar coronaläget