Tillbaka
16.3.20   |   Nyheter

Så här påverkar coronakrisen

Många bidragsmottagares verksamhet och projekt påverkas fortfarande av coronapandemin. Här berättar vi vad som gäller för ditt bidrag om dina plan måste ändras.

På Kulturfonden har vi blivit tvungna att senarelägga vissa ansökningstider, nya regler gäller för en del redan beviljade bidrag och vi har ombokat, digitaliserat eller ibland inhiberat de flesta av våra evenemang. Läs mera om vad som gäller och kontakta oss om du har frågor.

Vi uppdaterar den här texten efterhand som vi får mera information om läget. Texten är senast uppdaterad 2.6.2021

Du som ansökte om bidrag i november 2020

Coronakrisen påverkar fortfarande många projekt och verksamheter. Då du lämnade in din ansökan i november 2020 visste vi inte hur världen ser ut i mars 2021 då du får besked. Därför bad vi dig att i din ansökan öppna upp hur du tror att coronakrisen påverkar din verksamhet.

Här kan du läsa våra instruktioner till alla som fått ja på ansökan som de lämnade in i november. Instruktionerna gäller också till stora delar dem som vi beviljar bidrag med fri ansökningstid.

Om projektet eller verksamheten påverkas av coronakrisen

Skjuts projektet upp?

Kontakta vårt kansli om ditt projekt eller din verksamhet skjuts upp, ändrar omfattning eller på annat sätt inte stämmer överens med planen du presenterade i ansökan. Kontakta vårt kansli enligt instruktionen nedan.

Är projektet inhiberat?

Lyft inte bidraget, innan du vet att projektet eller verksamheten som du beviljats bidrag faktiskt blir av.

Så här kontaktar du oss

Kontakta oss via vårt stipendiehanteringssystem i alla ärenden som gäller ditt bidrag. Logga in via webbsidan https://ansokan.kulturfonden.fi. Om du har flera sökandeprofiler måste du använda de inloggningsuppgifter som hör ihop med den ansökan som beviljats. Välj sedan menyalternativet ”Korrespondens”.

För att vara säkra på att alla behandlas så rättvist som möjligt vill vi att alla bidragsmottagare kontaktar oss enligt instruktionen ovan.

Du som fick besked i fjol i mars (2020)

I fjol i mars (2020) mejlade vi besked till alla som sökte bidrag i november 2019. Trots att coronakrisen innebar ändrade planer för många projekt, gav vi besked enligt den behandling som vi gjorde under december 2019-mars 2020 då vi ännu inte kände till hur pass mycket pandemin skulle påverka oss. Det betydde att bland de beviljade bidragen fanns många projekt och verksamheter som senarelades eller inte blev av på grund av coronapandemin.

Vi har under året hållit kontakt med många bidragsmottagare vars projekt vi bedömt att påverkas av coronakrisen.

Kulturfondens pristagare

Trots att vi inte kan ordna vårfester i år heller, offentliggör vi våra pristagare i slutet av maj 2021.

Kulturfondens vårfester

Våren 2020 sköt vi upp våra fester till hösten, men eftersom läget i augusti fortfarande var mycket osäkert kände vi oss tvungna att inhibera festligheterna år 2020.

Våren 2021 uppmärksammar vi våra pristagare virtuellt.

Seminarier och möten

Vi ordnar fortsättningsvis träffar och seminarier endast virtuellt. De möten som vi ordnar håller vi via Zoom. Du som har bokat en träff eller ett möte med någon av oss får via mejl en länk och inloggningskod till mötet.

Utlandsresor och internationella evenemang

De utlandsresor och internationella besök som vi ordnar skjuts ännu upp. Det här gäller bland annat elevvårdspersonalens fortbildningsresa till Norge och bibliotekspersonalens fortbildningsresa till Göteborgs bokmässa.

Ansökningstiden för att delta i de fortbildningsresorna senareläggs. Vi återkommer med noggrannare information då vi har beslutat om tidtabellen.

Vår personal och våra förtroendevalda deltar inte i möten och evenemang utomlands.

Turnébidrag

I april 2021 kunde du ansöka om turnébidrag för turnéer i höst inom Finland och Åland.

Läs mer om turnébidrag för hösten 2021 här.

Praktikplatser utomlands

Vi tog i mars 2021 emot ansökningar om stipendier som vi beviljar för praktik utomlands. Efter att ha följt med läget på orterna för praktikplatserna och diskuterat med våra samarbetspartner beslutade vi att inte rekrytera utlandspraktikanter under år 2020.

Vi följer med pandemiläget och anpassar praktikantprogrammet. Läs mera under fliken Stipendier & bidrag.

Studiefondens stipendier

Studiefonden har fått många frågor om eventuell återbetalning av ett beviljat stipendium då en utlandsvistelse inte blir av på grund av coronaviruset. Läs instruktionerna för beviljade stipendier på Studiefondens webbplats.

Vistelsestipendier

Vi tog beslut om vistelsestipendiaterna i mars 2020, men stipendiat till S:t Petersburg våren 2020 fick själv välja om hen ville åka först nästa år. Vi har kontaktat dem som beviljats stipendier. Sedan hösten 2020 har vi skjutit upp ansökningstiden för vistelsestipendier. Vi återkommer med noggrannare information om ansökningstiden så fort vi vet mera om läget.

Resebidrag

Har du redan beviljats eller lyft ett bidrag för en fortbildnings- eller studieresa? Läs mera om vad som gäller i coronaläget här: https://www.kulturfonden.fi/2020/03/09/hotar-coronaviruset-dina-resplaner/

Under pandemin har vi endast tagit emot ansökningar om bidrag för resor inom Finland. Från och med maj 2021 tar vi igen emot ansökningar om bidrag för utlandsresor. Läs mer om vilka kriterier gäller för dig som ansöker om bidrag för utlandsresa.

Vi uppmuntrar alla som söker ett resebidrag att utnyttja möjligheten att beställa avbokningsskydd för både resor och logi.

Kulturfondens kansli

Våra medarbetare jobbar tillsvidare huvudsakligen på distans. Möten och träffar med utomstående aktörer ordnar vi fortsättningsvis huvudsakligen via Zoom. Det här betyder att vi inte tar emot besökare på våra kanslier.

Så här påverkar coronakrisen