Tillbaka
16.3.20   |   Nyheter

Så här påverkar coronakrisen

Hur påverkar coronakrisen Kulturfondens bidrag och evenemang? Vi beviljar bidrag som planerat i mars, men vi har beslutat skjuta upp vårfesterna till hösten, vissa ansökningstider senareläggs och nya regler gäller för några redan beviljade bidrag. Läs mera här och kontakta oss om du har frågor.

Texten uppdaterad 23.3.2020

Besked till alla sökande

Tisdagen den 17 mars mejlar vi besked till alla som sökte bidrag i november. Trots att coronakrisen innebär ändrade planer för många projekt, ger vi besked enligt den behandling som vi gjort under december-mars och enligt den planerade tidtabellen. Det betyder att bland de beviljade bidragen finns projekt som senareläggs eller inte blir av på grund av coronapandemin. Trots det osäkra läget, vill vi ge ett så snabbt besked som möjligt till våra sökande.

Om projektet eller verksamheten påverkas av corona

Här kan du läsa våra instruktioner till alla som fått ja på ansökan som de lämnade in i november:

Skjuts projektet upp?

Kontakta Kulturfondens kansli om ditt projekt eller din verksamhet skjuts upp, ändrar omfattning eller på annat sätt inte stämmer överens med planen du presenterade i ansökan. Kontakta vårt kansli enligt instruktionen nedan.

Är projektet inhiberat?

Lyft inte bidraget, om du vet att projektet eller verksamheten som du beviljats bidrag för inte blir av. Kontakta Kulturfondens kansli enligt instruktionen nedan.

Så här kontaktar du oss

Kontakta oss via vårt stipendiehanteringssystem i alla ärenden som gäller ditt bidrag. Logga in via webbsidan https://ansokan.kulturfonden.fi. Om du har flera sökandeprofiler måste du använda de inloggningsuppgifter som hör ihop med den ansökan som beviljats. Välj sedan menyalternativet ”Korrespondens”.

Vi är beredda på att många bidragsmottagare kontaktar oss under de närmaste veckorna. Vi besvarar all korrespondens så fort som möjligt. Om ditt ärenden inte är akut, hoppas vi att du kontaktar oss senare under våren eller först i höst.

För att vara säkra på att alla behandlas så rättvist som möjligt vill vi att alla bidragsmottagare kontaktar oss enligt instruktionen ovan.

Vi skjuter upp vårfesterna

I år firar vi Kulturfondens vårfester på hösten. Vårfesterna ordnas normalt i mitten av maj, men på grund av coronaviruset senarelägger vi dem i år. Vi siktar på att istället fira Kulturfondens utdelning i oktober.

Vi publicerar noggrannare information om vårfesterna inom de närmaste veckorna.

Kulturfondens pristagare

Trots att vårfesterna skjuts fram, offentliggör vi våra pristagare som planerat. Vi publicerar pristagarnas namn den 14 maj.

Mindre seminarier

Vi skjuter upp också mindre träffar och seminarier som vi har bokat för våren. De möten som vi ordnar, håller vi via till exempel Skype.

Utlandsresor och internationella evenemang

De utlandsresor och internationella besök som vi ordnar skjuts upp. Det här gäller just nu främst elevvårdspersonalens fortbildningsresa till Norge.

Ansökningstiden för att delta i de fortbildningsresor som vi ordnar under hösten senareläggs. Vi återkommer med noggrannare information då vi har beslutat om tidtabellen.

Kulturfondens personal och förtroendevalda deltar inte i möten och evenemang utomlands.

Turnébidrag

Vi har skjutit upp ansökningstiden för bidrag för turnéer i Finland och utomlands. Ansökningstiden är normalt i april. Vi återkommer med information så fort vi vet mera läget för de närmaste månaderna.

Praktikplatser utomlands

Ansökningstiden senareläggs för de stipendier som Kulturfonden beviljar för praktik utomlands. Vi följer med läget på orterna för praktikplatserna, diskuterar med våra samarbetspartner och återkommer då vi vet mera om situationen.

Studiefondens stipendier

Också Studiefonden får många frågor om eventuell återbetalning av ett beviljat stipendium då en utlandsvistelse inte blir av på grund av coronaviruset. Läs instruktionerna för beviljade stipendier på Studiefondens webbplats.

Vistelsestipendier

Vi tar beslut om vistelsestipendiaterna i mars, men vårens stipendiat till S:t Petersburg får välja om hen vill åka nu eller nästa år. Vi kontaktar dem som beviljas stipendier.

Resebidrag

Har du redan beviljats eller lyft ett bidrag för en fortbildnings- eller studieresa? Läs mera om vad som gäller i coronaläget här: https://www.kulturfonden.fi/2020/03/09/hotar-coronaviruset-dina-resplaner/

Har du redan hunnit lämna in en ansökan om resebidrag?

Vi ger nu avslag på alla ansökningar om resebidrag för resor planerade för våren och sommaren 2020. Eftersom du knappats kan genomföra den här resan som planerat, får du inom kort avslag på din ansökan. Du är välkommen att ansöka om resebidrag igen när världsläget har normaliserats.

Så här påverkar coronakrisen