Tillbaka
9.3.20   (Redigerad 17.3.20)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Grand i Borgå byter ägare

Fastigheten Grand byter ägare. Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar SKUI har sålt Fastighets Ab Svenska gården i Borgå (Grand) till Aktiastiftelsen i Borgå sr.

– Aktiastiftelsen i Borgå har köpt alla aktier i Fastighets Ab Svenska Gården i Borgå. Med investeringen vill vi stödja hembygden och trygga viktig kulturverksamhet i staden, säger Ullrike Hjelt-Hansson som är ordförande för Aktiastiftelsen i Borgå sr.

Säljaren, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, har ägt fastigheten sedan 2013.

– Grand är ett viktigt svenskspråkigt rum i Borgå och jag är mycket nöjd över att fastigheten nu får en ny trygg ägare. Aktiastiftelsen i Borgå och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar SKUI har snarlikt ändamål – bland annat att stödja kulturverksamhet – och vi ser att de har goda förutsättningar att äga och driva fastigheten, säger SKUI:s direktör Johan Johansson.

En målsättning för SKUI är att fastigheterna i första hand ska ha en allmännyttig, regional ägare. Målsättningen stöds av färsk forskning som visat att lokalt och regionalt ägande bidrar till att trygga verksamheten i fastigheterna.

– SKUI är i första hand en utdelningsstiftelse som inte ska äga fastigheter på lång sikt. För oss är det viktigast att trygga verksamheten i fastigheterna, säger Johansson.

Kulturfonden har tidigare år beviljat bidrag för verksamheten i Grand. Kulturhuset Grand kan också i fortsättningen – precis som många andra kulturhus i Svenskfinland – söka projektbidrag för verksamheten från Kulturfonden.

Om SKUI

Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) främjar utbildning och kultur på svenska i Finland genom kulturpolitiska fastighetsinvesteringar. För SKUI reserveras varje år fem procent av hela beloppet som Svenska kulturfonden fördelar. År 2019 uppgick beloppet till 2 miljoner euro. Kulturfondens styrelseordförande är samtidigt också ordförande för SKUI. Läs mera på www.skui.fi.

***

Svenska kulturfonden och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
Helsingfors den 9 mars 2020
Pressmeddelande – får fritt publiceras

Noggrannare information:

Johan Johansson
direktör
Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
johan.johansson@investeringsstiftelsen.fi

Ullrike Hjelt-Hansson
styrelseordförande
Aktiastiftelsen i Borgå sr
ullrike.hh@gmail.com

Läs mer om Aktiastiftelsen i Borgå.
Läs mer om Kulturhuset Grand.

Porvoon Grand vaihtaa omistajaa

Grandin kiinteistö vaihtaa omistajaa. Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar SKUI on myynyt Fastighet Ab Svenska Gården i Borgå (Grand) -yhtiön Aktiasäätiö Porvoo sr:lle.

– Aktiasäätiö Porvoo on ostanut kaikki Fastighets Ab Svenska Gården i Borgå -yhtiön osakkeet. Haluamme tällä sijoituksella tukea kotiseutua ja turvata tärkeän kulttuuritoiminnan Porvoossa, sanoo Ullrike Hjelt-Hansson, Aktiasäätiö Porvoo sr:n puheenjohtaja.

Kiinteistö on ollut Stiftelsen för kultur-och utbildningsinvesteringar -säätiön hallussa vuodesta 2013.

– Grand on tärkeä ruotsinkielinen tila Porvoossa, ja olen todella tyytyväinen, että kiinteistöllä on nyt uusi ja vakaa omistaja. Aktiasäätiö Porvoolla ja Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar SKUI -säätiöllä on samansuuntaiset tavoitteet – muun muassa kulttuuritoiminnan tukeminen – ja mielestämme heillä on hyvät edellytykset kiinteistön omistamiseen ja ylläpitoon, sanoo SKUI:n johtaja Johan Johansson.

Yksi SKUI:n tavoitteista on, että kiinteistöillä tulee ensisijaisesti olla yleishyödyllinen ja alueellinen omistaja. Tavoitetta tukee tuore tutkimus, jonka mukaan paikallinen ja alueellinen omistajuus auttaa turvaamaan kiinteistöjen toimintaa.

– SKUI on ennen kaikkea apurahoja jakava säätiö, jonka tarkoitus ei ole omistaa kiinteistöjä pitkällä tähtäimellä. Kiinteistöjen toimintojen turvaaminen on meille tärkeintä, Johansson sanoo.

Kulturfonden on aiempina vuosina myöntänyt tukea Grandin toiminnalle. Kulttuuritalo Grand voi myös jatkossa hakea projektiapurahaa toiminnalleen Kulturfondenilta – kuten muutkin ruotsinkieliset kulttuuritalot.

Tietoa SKUI-säätiöstä

Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) -säätiö edistää ruotsinkielistä koulutusta ja kulttuuria Suomessa tekemällä kulttuuripoliittisia kiinteistösijoituksia. Vuosittain SKUI:lle varataan viisi prosenttia koko Svenska kulturfondenin jakamasta summasta. Vuonna 2019 summa oli 2 miljoonaa euroa. Kulturfondenin hallituksen puheenjohtaja on samalla myös SKUI:n puheenjohtaja. Lisätiedot osoitteesta www.skui.fi.

***

Svenska kulturfonden ja Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
Helsinki, 9 maaliskuuta 2020
Lehdistötiedote – heti julkaisuvapaa

Yhteystiedot:

Johan Johansson
johtaja
Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
johan.johansson@investeringsstiftelsen.fi

Ullrike Hjelt-Hansson
hallituksen puheenjohtaja
Aktiastiftelsen i Borgå sr
ullrike.hh@gmail.com

Lue lisää: Aktiasäätiö Porvoo
Lue lisää: Kulttuuritalo Grand

Grand i Borgå byter ägare

Bild: Kulturhuset Grand