Tillbaka
5.3.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Trio Flamme får Erna Tauro-stipendiet

Svenska kulturfonden har belönat Trio Flamme – musikerna Minna Nyberg, Daniela Fogelholm och Emilie Adolfsson – med Erna Tauro-stipendiet år 2020. Stipendiet är på 6 000 euro. 

Trio Flamme visar – genom både sitt namn och sin musik – brinnande kärlek för den finlandssvenska teatern, musiken och revytraditionen.

Trion för fram Erna Tauros musikskatt som omfattar så mycket mera än den älskade Höstvisan. De tolkar Tauros verk i egna, nya arrangemang.

På repertoaren finns både bekanta visor och sådana som inte har framförts på över 50 år. Av lösa notblad och handskrivna lappar har de passionerat återskapat musik som annars hade glömts bort.

Erna Tauro var med om att lägga grunden för den finlandssvenska musikteatern. Trio Flamme för traditionen vidare så att också nya generationer får upptäcka den.

Om Erna Tauro-stipendiet

Kulturfondens delegationsordförande Ann-Luise Bertell överräckte Erna Tauro-stipendiet till Trio Flamme onsdagen den 4 mars på Svenska Teaterns Amos-scen. Under utdelningsceremonin berättade också Rita Bredefeldt om sin mor Erna Tauro.

Erna Tauro-stipendiet delas ut till yngre begåvade svenskspråkiga artister inom musikteater. Stipendiet delas ut vart tredje år. Senaste stipendiemottagare var skådespelaren Simon Häger år 2017.

***

Noggrannare information:

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
artina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Trio Flamme får Erna Tauro-stipendiet

Trio Flamme får Erna Tauro-stipendiet år 2020. Copyright: Studio Pieni/Lotta Åberg