Tillbaka
3.3.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Stora skillnader i konstundervisningen

Var du bor spelar roll. Åtminstone om du är ung och vill delta i den grundläggande konstundervisningen på svenska. Både utbudet av svenskspråkig undervisning och priset som familjerna betalar varierar stort mellan de svensk- och tvåspråkiga kommunerna.

Det finns stora regionala olikheter inom den grundläggande konstundervisningen på svenska. Det kommer utredaren Lasse Garoff fram till i Svenska kulturfondens utredning Mer än en hobby – En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland.

Läs utredningen Mer än en hobby! här.

– Vi ville ta reda på om vi i Finland idag faktiskt följer lagen – antas alla barn och ungdomar till grundläggande konstundervisning på likvärdiga grunder? Alla borde ha samma förutsättningar att delta i konstundervisningen – oberoende av din hemkommun, din bakgrund, familjens betalningsförmåga och vilken konstform du vill syssla med. Men är det här läget i Svenskfinland idag?, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.
 
I rapporten konstaterar Lasse Garoff att den statliga finansieringen av grundläggande konstundervisning är ojämlik. Följden blir stora regionala olikheterna i både utbud och kvalitet.
 
– I södra Finland är tillgången på konstundervisning i regel allra bäst. Här finns flest läroanstalter, men här finns också kommuner där utbudet är knappt. Vissa har satsat på långsiktigt utvecklingsarbete och det har gjort konstundervisningen till en resurs för hela kommunen, säger Lasse Garoff.
 
Sören Lillkung – tidigare rektor för Jakobstadsnejdens musikinstitut – tycker att rapporten bra beskriver läget på svenska i Finland.
 
– Rapporten visar att det finns ett behov av större insatser. Dessutom ger den en fingervisning om var insatserna behövs. Det här är viktig information för alla aktörer som erbjuder grundläggande konstundervisning – kommuner, samkommuner, ungdomsförbund, landskapsförbund med flera. Att veta vad de andra aktörerna på fältet gör är viktigt, säger Sören Lillkung.
 
I utredningen presenterar Lasse Garoff olika åtgärdsförslag för en mer jämlik tillgång till konstundervisning.  Garoff har också listat aktörer som ordnar grundläggande konstundervisning på svenska i Finland. Undersökningen inkluderar 33 tvåspråkiga kommuner och 16 åländska kommuner.
 
– Grundläggande konstundervisning har stor betydelse för barns och ungdomars utveckling, oberoende av om de senare ägnar sig åt professionell konstutövning. Det är viktigt att offentliga och privata aktörer arbetar tillsammans för att förbättra tillgången på svenskspråkig konstundervisning, säger Lasse Garoff.
 
Enligt Lillkung är rapporten värdefull för Kulturfonden då man diskuterar framtida fokusområden.
 
– Vår uppgift är nu att fundera över om det finns behov av att starta ett strategiskt program för att förbättra situationen inom de kreativa ämnena. Vi måste också fundera över hur vi i samarbete med alla aktörer kan arbeta tillsammans för att trygga den offentliga finansieringen för den grundläggande konstundervisningen, säger Sören Lillkung.
 
– Kreativt skapande, människomöten, lek och allvar behövs i barns och ungas virtuella vardag. Vi måste alla lära oss att lyssna, se och känna för att kunna samspela och ta ansvar. Därför är konstundervisningen viktig för alla, säger Sören Lillkung.

***

Pressmeddelande – Svenska kulturfonden
Helsingfors den 3 mars 2020

Noggrannare information om pressmeddelandet och rapporten:
 
Lasse Garoff (kommentarer)
utredare
lasse.garoff(at)gmail.com
 
Sören Lillkung (kommentarer)
vd
soren.lillkung(at)kulturfonden.fi
 
Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Stora skillnader i konstundervisningen

Mer än en hobby! - En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland är en rapport av Lasse Garoff. Den lanseras den 3 mars 2020.