Tillbaka
10.2.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden och Konstsamfundet satsar 1,5 miljoner på film och media

Svenska kulturfonden och Föreningens Konstsamfundet gör en gemensam satsning på film och media. Tillsammans fördelar fonderna i år 1,5 miljoner euro i bidrag till svenskspråkiga produktioner.

Från och med februari koordinerar Kulturfonden och Konstsamfundet både utdelningen och behandlingen av ansökningar.

– Vi stöder också i fortsättningen produktioner som har bra innehåll och är relevanta för det svenska i Finland. Nu förenklar vi processerna särskilt för våra sökande, men också för våra egna beslut, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Både Kulturfonden och Konstsamfundet har tidigare beviljat produktionsbidrag till film och media. Under de senaste åren har Kulturfonden satsat cirka en miljon euro per år till finlandssvenska långfilms-, tv- och andra medieproduktioner. Miljonsatsningen fortsätter – nu i samarbete med Konstsamfundet.

Konstsamfundet tar emot ansökningarna

Samarbetet innebär att alla ansökningar om bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd behandlas gemensamt. De sökande lämnar in sin ansökan via Konstsamfundets ansökningssystem och kan sedan beviljas bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden. Ansökningstiden är i februari och september.

En extern sakkunniggrupp bedömer varje enskild ansökan tillsammans med tjänstemän från både Kulturfonden och Konstsamfundet. Konstsamfundets styrelse beslutar sedan om utdelningen två gånger per år.

– Genom att samla krafterna får vi både en proffsigare beredning och en plattform för att utveckla film på svenska i Finland, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman.

***

Pressmeddelande
Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet
Helsingfors den 10 februari 2020

Noggrannare information:

Anna Wilhelmson
ombudsman, kultur
anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi

Kulturfonden och Konstsamfundet satsar 1,5 miljoner på film och media