Tillbaka
28.1.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Bakom kulisserna – ombudsmannen håller i trådarna

Kulturfondens ombudsmän. Bild: Eva Persson

De som först ser stipendieansökningarna som skickas till Svenska kulturfonden är ombudsmännen. De bereder ansökningarna och i vissa fall fattar de också beslut om vem som ska få pengar. Och kommer det in en riktigt bra ansökan händer det att det hörs glädjerop i korridoren på Simonsgatan 8.

Anna Wilhelmson är ombudsman med specialkunskap om museifrågor. Hon är ansvarsperson för cirka 240 av den nästan 3500 ansökningar som lämnades in i november. Det betyder att hon läste ansökningarna och satt med på möten där externa experter gör sin bedömning av ansökningarna som gäller deras specialområde. Hon har skrivit sammandrag och förberett ansökningarna inför styrelsemötet där de slutgiltiga besluten fattas.

Anna Wilhelmsson har jobbat på Kulturfonden fyra år och säger att hon inte alls blivit cynisk med åren.
– När jag ser en ansökan där någon tar tag i ett problem som vi fått indikationer på att borde åtgärdas eller när jag ser ansökningar med oväntade samarbeta blir jag jätteglad och energisk.

Fina ansökningar får ombudsmännen, som sitter i ändan av samma korridor i Kulturfondens kansli, att sticka ut huvudet genom dörren och utropa ”Har ni sett det här…?!”.

Perioden mellan mars och juni beskriver Anna Wilhelmson som en mer ”social period”.
– Vi tar emot folk som vill diskutera olika projekt och åker ut på besök i regionerna tillsammans med våra regionala ombudsmän.

Hon håller också koll på vad som är aktuellt inom kulturfältet.
– Det är viktigt att vi känner till hur finansieringsstrukturerna ser ut nationellt. De som jobbar med utbildning ska ha koll på statsandelar med mera och så bör vi känna till lagstiftningen.

Allt detta görs för att Kulturfonden ska veta var det behövs ”det lilla extra”.

I slutet av sommaren är Anna Wilhelmson med på Kulturfondens idédagar som samlar personalen och de förtroendevalda. Och när hösten närmar sig förbereds den stora novemberansökan på nytt. Vid sidan om tar hon hela tiden ställning till stipendieansökningar som kan skickas hela året, till exempel resestipendier, och så är hon med på runda-bord-samtal.
– Vi kallar dem ”fonden lyssnar och lär”. Vi har rätt bra koll på aktuella frågor i Svenskfinland.

Anna Wilhelmson, 32

Anna Wilhelmson. Bild: Eva Persson

Jobb: Ombudsman på Kulturfonden med ansvar för kultur.
Gör: Bereder stipendieansökningar och behandlar direkt en del ansökningar (till exempel resestipendier). Träffar sakkunniga, dem som fått bidrag och håller sig uppdaterad om vad som sker inom kulturfältet.
Motto: ”Allt blir bättre med listor.”
Jobbade tidigare: Som museipedagog på Esbo stadsmuseum (har studerat historia). ”Jag har lekt mycket med flintstenar”.
Dold talang: Kan sedan barnsben rabbla den svenska regentlängden utantill. ”Jag skyller på Herman Lindqvist.”

Text: Lina Laurent

Bild: Eva Persson

Bakom kulisserna – ombudsmannen håller i trådarna