Tillbaka
19.12.19   (Redigerad 9.3.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vad händer på Kulturfonden 2020?

Bild: Pixabay

Utbildning och kultur på svenska i Finland är vår grej. I vår verksamhetsplan kan du läsa vilka frågor vi satsar extra mycket på under 2020. Vi gör våra prioriteringar på basis av omvärldsanalyser, självutvärdering och kunskap.

– Vi har utvecklat verksamhetsplanen så att vi bättre kan följa genomslagskraften av det vi gör och av våra bidrag, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden.

Här kan du läsa Svenska kulturfondens verksamhetsplan 2020.

– Vår verksamhetsplan är främst ett internt verktyg för tjänstemän och beslutsfattare. Eftersom vi värnar om transparens i allt vi gör vi vill gärna presentera den också för allmänheten, säger Lillkung.

Några satsningar under år 2020:

Dialogpaus-stiftelsen ska stärka demokratin genom diskussioner med alla och för alla i hela Finland. Vi samlar själva kunskap genom dialog och uppmuntrar också aktörerna på vårt verksamhetsområde att mötas så att dialog uppstår.

Vi fortsätter arbetet med det strategiska programmet Hallå! och utreder möjligheterna till ett nytt strategiskt program kring utmaningarna för undervisning i konst- och färdighetsämnen.

Vi ordnar fortbildningsresor för elevvårdspersonal och bibliotekarier.

Också under 2020 beställer vi några utredningar, bland annat om Tankesmedjan Magma, olika former av språkbadsverksamhet och hur man kan minska det sjunkande antalet studerande som läser främmande språk i grundskolan och i gymnasiet.  

Vad händer på Kulturfonden 2020?