Tillbaka
12.12.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nästan en halv miljon till kultur och utbildning i Österbotten

Bild: Fotofabriken

Svenska Österbottens kulturfond (SÖK) har fördelat nästan en halv miljon euro i december 2019. De drygt 480 bidragen går till utbildning, forskning och kultur med anknytning till det svenska i Österbotten.

Svenska Österbottens kulturfond – ett samlingsnamn på 29 fonder som stöder utbildning, forskning och kultur med anknytning till svenskspråkiga Österbotten – delar i år ut sammanlagt omkring 430 000 euro. De största enskilda fonderna inom SÖK är Henry och Martta Bertells minnesfond och Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond. Båda fonderna delar ut bidrag till österbottniska studerande.

Det största bidraget på 10 000 euro går till Helsingfors universitets tvåspråkiga juridiska utbildning i Vasa.

– I Vasa utbildas tvåspråkiga jurister. Det här är unikt i Finland och en klar styrka för utbildningen. Vi är glada över att kunna stödja och stärka det här goda initiativet i en tvåspråkig miljö, säger Håkan Omars, ombudsman i Österbotten.

SÖK fick i september hela 668 ansökningar. Utdelningen fördelas mellan fonderna inom SÖK enligt följande: Henry och Martta Bertells minnesfond – ungefär 196 000 euro Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond – ungefär 72 000 euro de enskilda fonderna inom SÖK – ungefär 160 000 euro Ansökningarna till SÖK har behandlats i Kulturfondens regionala direktion – Österbottens svenska kulturfond – och i Kulturfondens styrelse.

De som sökte bidrag ur SÖK i september hade också möjlighet rikta en ny ansökan till Svenska kulturfonden under den allmänna ansökningstiden i november. Behandlingen av novemberansökningarna pågår nu och beslut tas om dem i mars 2020.


Kolla alla beviljade bidrag

I Kulturfondens webbtjänst beviljade.kulturfonden.fi listas alla beviljade bidrag – mottagare, ändamål och belopp. SÖK-utdelningen hittar du här:

Bertells minnesfond (328 bidrag): https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?fond=2056&uppdatering=2019-12-12

Westerbergs fond (62 bidrag): https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?fond=2057&uppdatering=2019-12-12

Övriga SÖK-fonder (91 bidrag): https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?fond=2055&uppdatering=2019-12-12


Svenska Österbottens kulturfond (SÖK)

SÖK beviljar bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och konstnärlig och kulturell verksamhet med direkt anknytning till svenska Österbotten.  


***
Den 12 december 2019
Pressmeddelande

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:

Håkan Omars (kommentarer)
ombudsman, Österbotten
hakan.omars(at)kulturfonden.fi
040 550 8734

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817
 
Nästan en halv miljon till kultur och utbildning i Österbotten