Tillbaka
12.12.19   |   Nyheter

Nästan en halv miljon till kultur och utbildning i Österbotten

Bild: Fotofabriken

Svenska Österbottens kulturfond (SÖK) har fördelat nästan en halv miljon euro i december 2019. De drygt 480 bidragen går till utbildning, forskning och kultur med anknytning till det svenska i Österbotten.

Svenska Österbottens kulturfond – ett samlingsnamn på 29 fonder som stöder utbildning, forskning och kultur med anknytning till svenskspråkiga Österbotten – delar i år ut sammanlagt omkring 430 000 euro. De största enskilda fonderna inom SÖK är Henry och Martta Bertells minnesfond och Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond. Båda fonderna delar ut bidrag till österbottniska studerande.

Det största bidraget på 10 000 euro går till Helsingfors universitets tvåspråkiga juridiska utbildning i Vasa.

– I Vasa utbildas tvåspråkiga jurister. Det här är unikt i Finland och en klar styrka för utbildningen. Vi är glada över att kunna stödja och stärka det här goda initiativet i en tvåspråkig miljö, säger Håkan Omars, ombudsman i Österbotten.

SÖK fick i september hela 668 ansökningar. Utdelningen fördelas mellan fonderna inom SÖK enligt följande: Henry och Martta Bertells minnesfond – ungefär 196 000 euro Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond – ungefär 72 000 euro de enskilda fonderna inom SÖK – ungefär 160 000 euro Ansökningarna till SÖK har behandlats i Kulturfondens regionala direktion – Österbottens svenska kulturfond – och i Kulturfondens styrelse.

De som sökte bidrag ur SÖK i september hade också möjlighet rikta en ny ansökan till Svenska kulturfonden under den allmänna ansökningstiden i november. Behandlingen av novemberansökningarna pågår nu och beslut tas om dem i mars 2020.


Kolla alla beviljade bidrag

I Kulturfondens webbtjänst beviljade.kulturfonden.fi listas alla beviljade bidrag – mottagare, ändamål och belopp. SÖK-utdelningen hittar du här:

Bertells minnesfond (328 bidrag): https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?fond=2056&uppdatering=2019-12-12

Westerbergs fond (62 bidrag): https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?fond=2057&uppdatering=2019-12-12

Övriga SÖK-fonder (91 bidrag): https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?fond=2055&uppdatering=2019-12-12


Svenska Österbottens kulturfond (SÖK)

SÖK beviljar bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och konstnärlig och kulturell verksamhet med direkt anknytning till svenska Österbotten.  


***
Den 12 december 2019
Pressmeddelande

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:

Håkan Omars (kommentarer)
ombudsman, Österbotten
hakan.omars(at)kulturfonden.fi
040 550 8734

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817
 
Nästan en halv miljon till kultur och utbildning i Österbotten