Tillbaka
25.11.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden har beviljat Drom åtta bidrag

Svenska kulturfonden har sammanlagt beviljat drygt 40 000 euro till föreningen Drom rf, där bland annat Veijo Baltzar är verksam. Bidragen har gått till olika Drom-projekt med tydlig svenskspråkig profil.

Helsingin Sanomat rapporterade på söndagen om misstankar mot Veijo Baltzar och föreningen Droms verksamhet.

– Vi känner starkt för de unga som kan ha drabbats inom föreningen Drom. Vi har beviljat flera bidrag till föreningen och beklagar djupt om något av de projekt som nu granskas har genomförts med hjälp av våra bidrag. Det här fallet visar att vi måste bli ännu vaksammare då vi behandlar ansökningar och redovisningar, säger Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung.

Kulturfondens åtta bidrag till Drom rf har beviljats under åren 2010-2019. Alla bidrag har riktats till sådan verksamhet som uppfyller fondens ändamål – att främja utbildning och kultur som gynnar det svenska i Finland.

– Vi har idag gått igenom vår dokumentation kring de beviljade bidragen till Drom. Ansökningarna är bra och föreningens projekt har haft bred finansiering. Också redovisningarna är tydliga och har inlämnats till oss inom utsatt tid. Under behandlingen har vi diskuterat om vi är rätt finansiär för romska projekt, men minoritetsaspekten har övervägt. Vi har gärna gett Drom möjlighet att informera också på svenska. Vi som är en minoritet har velat stödja en annan minoritet, som dessutom är betydligt mera utsatt än finlandssvenskarna, säger Sören Lillkung.

Våren 2019 beviljades Drom rf ett bidrag på 7 500 euro för residensverksamhet i Kuopio.

– Veijo Baltzar kontaktade oss i höstas och ville ändra ändamålet så att bidraget istället kunde användas för verksamhet i fastigheten i Raseborg. Vi höll fast vid vårt beslut och bidraget betalades aldrig ut, säger Sören Lillkung.

Kulturfonden har tydliga regler och processer för behandlingen av alla ansökningar. En viktig utgångspunkt i behandlingen är att inte sökande bedöms, utan endast projektet och sökandes förutsättningar att driva det på att lyckat sätt.

– Vi försöker hela tiden förbättra våra processer. Idag har vi insett att vi måste bli bättre på att identifiera riskfaktorer i olika projekt. En riskfaktor är till exempel då det uppstår en stark och långvarig personkult inom mindre organisationer. Det borde vi kanske ha sett i just det här fallet, säger Lillkung.  

Kulturfonden publicerar alla beviljade bidrag, mottagarna och bidragens ändamål på webbadressen https://beviljade.kulturfonden.fi. Här finns en sammanställning över bidragen till Drom rf: https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?sok=drom+ry

Beviljade bidrag till Drom rf 2010-2019

Sammanlagt 43 500 euro varav 7 500 euro inte har utbetalats.

2010
Drom ry
för att genomföra projektet Den bortglömda förintelsen som tvåspråkigt
5 000 €

2013                
Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
för utställningsturné i finlandssvenska skolor
5 000 €

2014
Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
för evenemanget Europas samvete
4 000 €

2015                
Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
för en svenskpråkig version av föreningens internetsidor och för kabareproduktionen Kärlekssång på Alexandersteatern
4 000 €

2016                
Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
för internationella utställnings- and undervisningsprojektet Genom Mirandas ögon 2016-2018 (september)
8 000 €

2018
Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
Svenskspråkigt program och marknadsföring av Integrationsteatern Baltzars konsertturné Fågelvägen till himlen
4 000 €

2019
Drom ry
För att erbjuda residensmöjlighet till 4 finlandsvenska konstnärer och forskare på Oskar centret för kultursamverkan mellan kulturer, Kuopio, 1.8-15.11.2019
7 500 €, bidraget utbetalades inte

­­­2019
Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry
Internationella undervisningsprojektet Nordic Roma Artist Platform (NRAP) 2017-2019
6 000 €

***

Helsingfors den 25 november 2019
Pressmeddelande

Noggrannare information och intervjuförfrågningar (till Kulturfonden):

Martina Landén-Westerholm
Kommunikationschef
martina.landen-westerohlm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Kulturfonden har beviljat Drom åtta bidrag