Tillbaka
6.11.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vi belönar eldsjälar på Svenska dagen

På Svenska dagen belönar vi personer som gjort insatser för kultur och utbildning på svenska i sin region. I år går priset i Nyland till chefredaktör em Kim Wahlroos, i Åboland till dansaren och pedagogen Karin Eklund och i Österbotten till bibliotekschef Carola Bäckström.

Svenska kulturfondens priser är på 5 000 euro och de överräcks i samband med Svenska dagen-festligheter i respektive region. Pristagarna utses av Kulturfondens direktion i respektive region. Direktionerna presenteras här.

Nylands svenska kulturfond

Kim Wahlroos, chefredaktör em, Lovisa

Kim Wahlroos grundade tidningen Nya Östis våren 2015 och han var tidningens chefredaktör fram till augusti 2019. Idag har tidningen, som ges ut i tryckt form, 2 400 betalande prenumeranter och ett drygt dussin skribenter. Med Nya Östis har Wahlroos skapat en viktig arena för medborgaraktiviteter och närdemokrati i Östnyland.

Genom sitt starka engagemang har Kim samlat ett nätverk av frivilliga medarbetare. Han har bevisat att det är möjligt att på frilansbasis upprätthålla en aktiv svenskspråkig regional nyhetsbevakning, utan redaktionshus och fast redaktion.

Kim Wahlroos får sitt pris onsdagen den 6 november kl. 19 på Svenska dagen-festen i Lovisa gymnasium.

Åbolands svenska kulturfond

Karin Eklund, dansare och pedagog, Åbo

Dansaren och pedagogen Karin Eklund, har med sin entusiasm bidragit till ett uppsving för dansen i Åbo och Åboland. Dansarna får dela dans, glädje och samhörighet på svenska. Lektionerna och showerna har fungerat som ett ypperligt språkbad för många olika språkgrupper. 

Karin har med sin entusiasm och kunskap förändrat en liten bit av vardagen för många. Att dansarna årligen blir flera är ett bevis på att Karin arbetar målmedvetet och professionellt för den sak som hon själv brinner för.

Karin Eklund får sitt pris den 18 november vid dansskolan KDC Dancers show på Stadsteatern i Åbo. Showen börjar kl. 19.

Österbottens svenska kulturfond

Carola Bäckström, bibliotekschef, Korsnäs

Arbetet för kulturen i en liten kommun kräver idérikedom och en stor personlig insats. Det behövs vilja att förändra sin del av världen och engagemang för att lyfta betydelsen av bildning och kultur.

Bibliotekschef Carola Bäckström har under många år enträget och utan att framhäva sig själv arbetat för ett rikt litterärt och konstnärligt liv i Korsnäs kommun.

Carola Bäckström prisbelönas för sitt arbete på Svenska dagen den 6 november kl. 11.00 på Korsnäs bibliotek.

***

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Vi belönar eldsjälar på Svenska dagen