Tillbaka
10.9.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Praktik utomlands med bidrag av Kulturfonden

Två studerande inleder sin praktik i Bryssel i höst. Bild: Pixabay

I höst gör nio unga finlandssvenska praktik utomlands med bidrag av Svenska kulturfonden. Varje år erbjuder Kulturfonden ett tiotal praktikplatser runt om i världen. I september är det ansökningstid för praktikperioderna som inleds våren 2020.  

Följande praktikanter inleder sin praktik hösten 2019:

Tove Huldén, Åbo – Finsk-norska kulturinstitutet i Oslo
Laura Kolehmainen, Raseborg – Finlands kulturinstitut i Köpenhamn
Tiiu Tiilikainen, Tammerfors – Finlands kulturinstitut i Madrid
Pauli Orava, Tammerfors – Finlandsinstitutet i Tyskland
Lisa Forss, Tammerfors – Finlands kulturinstitut i Tallinn
Rebecka Vilhonen, Åbo – FinnAgora – Finlandsinstitutet i Ungern
Emil Kusnetsoff, Laitila – Finlands Beneluxinstitut i Bryssel
Laura Lapela, Pargas – Kommunförbundets kontor i Bryssel
Tinja Räsänen, Helsingfors – Circolo Scandinavo i Rom

Ansökningstiden till praktikplatserna är årligen i mars och september. I mars fick vi 63 ansökningar. På basis av de ansökningarna valde Kulturfonden i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut i Helsingfors nio praktikanter.

Den 15 september 2019 öppnar ansökan för praktik som inleds våren 2020. Vårens praktikplatser finns i Tokyo, London, Stockholm – och som nyheter Paris och New York. Läs mer om de aktuella praktikplatserna.

Praktikstipendierna kan sökas av heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året. Den sökande ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

De flesta praktikperioder är upp till 11 månader långa. Kulturfondens bidrag är 1300-1800 euro i månaden beroende på praktikort.

Pressmeddelande
Helsingfors den 10 september 2019

Noggrannare information:

Håkan Omars
ombudsman, Österbotten
hakan.omars(at)kulturfonden.fi
040 550 8734

Martina Landén-Westerholm
Kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Annika Rönnblad
Kommunikationsassistent
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
040 537 1494

Praktik utomlands med bidrag av Kulturfonden