Tillbaka
2.9.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Christina Gestrin är årets Fredrika

Christina Gestrin får årets Fredrika Runeberg-stipendium för sitt långa arbete för miljön. Bild: Johannes Romppainen

Christina Gestrin jobbade för miljöfrågor långt innan flygskammen, klimatångesten och den globala uppvärmningen fyllde våra flöden. Nu får hon årets Fredrika Runeberg-stipendium på 10 000 euro för sitt långa och outtröttliga engagemang för miljön.

Christina Gestrins arbete för miljön började redan på 1990-talet på miljöministeriet och i forststyrelsen. Under 15 år i riksdagen var Gestrin bland annat medlem i miljöutskottet.

– Samhällsmoderlighet är ett mångtydigt begrepp. När Fredrika Runeberg-stipendiet instiftades ville man uppmärksamma svenskspråkiga kvinnor som i Fredrika Runebergs anda stärker samhällsutvecklingen. Christrina Gestrins arbete och drivkraft är ett utmärkt exempel på samhällsmoderlighet i vår tid. Precis som Fredrika är också Christina Gestrin en föregångare i både samvets- och samhällsfrågor, säger stipendiekommitténs ordförande Ann-Luise Bertell.

Stipendiekommittén valde att i år fokusera på miljö och ekologi – idag mer än någonsin behövs idogt arbete för vår gemensamma moder jord.

– Jag är glad att Östersjöns miljö, klimatet och en hållbar livsstil idag upplevs som de viktigaste frågorna i samhället. Så har det inte alltid varit. Ännu i slutet av 1980-talet ansåg många att miljövården var ett hot mot samhällsutvecklingen, säger Christina Gestrin som är agroforstmagister inom miljövård.

Gestrin har lång erfarenhet som beslutsfattare och påverkare – lokalt, nationellt och i nordiska sammanhang. Stipendiekommittén lyfter fram att hennes arbete visar att litet och stort hör ihop. I miljöfrågor har vi alla en roll och ett ansvar – varje enskild människa, hela samhället och varje nation.

– Mycket positivt har skett i arbetet för en renare Östersjö. Sedan 1980-talet har utsläppen av näringsämnen halverats. Men mycket arbete återstår och vägen tillbaka till ett gott miljötillstånd kräver fortsatt aktivitet, tid och tålamod, säger Gestrin.

Om Christina Gestrin

 • Riksdagsledamot 2000-2015 (SFP)
 • Ordförande för Folktinget 2011-2015
 • Medlem i Nordiska rådet 2007-2015, bland annat ordförande för miljö- och naturresursutskottet
 • Ordförande för den parlamentariska Östersjökonferensen BSPC 2008-2011
 • Utrikesministerns särskilda representant för Östersjösamarbetet med fokus på miljön 2018-2019
 • Styrelseordförande för PEFC Finland, Finlands Skogscertifiering r.f. 2018-
 • Författare till rapporten Miljösamarbetet i Östersjöregionen – Ett exempel på fredlig dialog som Nordiska rådet publicerade år 2018

Fredrika Runeberg-stipendiet delas ut vid en ceremoni i Runebergshemmet i Borgå måndagen den 2 september kl. 18.00.

Om Fredrika Runeberg-stipendiet

Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Samtiden kände Fredrika Runeberg främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru och som gästfri värdinna. Hon drev ett stort hushåll med tjänstefolk, födde åtta barn och hörde till de mest bildade kvinnorna på sin tid; Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete.

Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september till förtjänta personer som arbetar i hennes anda. Stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté. I kommittén finns representanter för

 • Finlands svenska Marthaförbund,
 • Svenska kulturfonden,
 • Svenska kvinnoförbundet och
 • Svenska folkskolans vänner. 

Fredrika Runebergs stipendiefond grundades 1986 på initiativ av fil.dr. Karin Allardt-Ekelund.

Noggrannare information:

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef, Svenska kulturfonden
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Christina Gestrin är årets Fredrika