Tillbaka
21.8.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Tio nya namn

Bland Kulturfondens nya förtroendevalda finns (från vänster): Christoffer Ingo, Anna Jungner-Nordgren, Birgitta Forsström, Annika Nummelin, Eva Åström och Janne Grönroos.

Vi inleder säsongen med tio nya ledamöter i styrelsen och delegationen. Bland våra nya förtroendevalda finns namnstarka personer från utbildnings-, kultur- och organisationsfältet. Alla har utnämnts av Svenska folkpartiets styrelse.

– Vi är måna om att varje år få in personer med nya kompetenser och infallsvinklar i våra beslutsprocesser. Eftersom Kulturfonden årligen fördelar tiotals miljoner euro till det svenska i Finland, är det också viktigt att alla vet eller kan ta reda på vem som är med då besluten om bidragen tas, säger Stefan Wallin som i augusti inledde sitt sjätte och sista verksamhetsår som Kulturfondens styrelseordförande.

I styrelsen är de nya medlemmarna och ersättarna:

  • Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, Helsingfors
  • Birgitta Forsström, ekonomie doktor, direktör vid NIVA, Grankulla
  • Christoffer Ingo, landsbygdsföretagare, Korsholm
  • Annika Nummelin, seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådet, Stockholm
  • Anna Jungner-Nordgren (ersättare), seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådet, Helsingfors
  • Eva Åström (ersättare), studiehandledare, Uleåborg

Svenska kulturfondens styrelse, som består av en ordförande, åtta medlemmar och tre ersättare, tar de slutgiltiga besluten om alla bidrag. Också ersättarna deltar aktivt i styrelsearbetet. I den nya styrelsen finns åtta kvinnor och fyra män.

De nya medlemmarna i Kulturfondens delegation är:

  • Janne Grönroos, journalist och komiker, Stockholm
  • Malin Olkkola, redaktör, freelancer/scenkonst, Vasa
  • Marja Rak, designer, Jakobstad
  • Erik Söderblom, opera- och teaterchef, professor, Helsingfors

Ann-Luise Bertell inleder sitt sjätte och sista verksamhetsår som ordförande i Kulturfondens delegation. Delegationen är ett rådgivande organ som bistår med sakkunskap i kultur- och utbildningsfrågor. Nio i delegationen är kvinnor och sex är män.

Här finns en förteckning över Kulturfondens samtliga förtroendevalda.

Kulturfonden engagerar också varje år ett fyrtiotal externa sakkunniga inom olika verksamhetsområden. Så här garanterar fonden en professionell grund för styrelsens beslut. Ansökningar med stark regional förankring behandlas i någon av de tre regionala direktionerna, Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska kulturfond och Österbottens svenska kulturfond. I den åboländska direktionen är Martin Högstrand, Anne Sjöström, Jonas Sonntag och Magnus Sundman nya medlemmar.

De förtroendevalda ska vara väl förtrogna med samhällsfrågor, utbildnings- och kulturfältet, organisationer och regionerna i Svenskfinland. Målsättningen är att olika områden inom utbildnings- och kulturlivet och olika delar av Svenskfinland är företrädda. Också köns- och åldersfördelningen ska vara jämn.

Strategier och miljoner

Kulturfondens förtroendevalda är samlade till idédagar i Helsingfors den 20 och 21 augusti 2019. Här drar fondens omkring 70 ledamöter upp riktlinjer för utdelningen år 2020.

De förtroendevalda får också ett förhandsbesked av fondens ägare och förvaltare, Svenska Litteratursällskapets vd Dag Wallgren, om avkastningen som ställs till Kulturfondens förfogande under nästa år. Avkastningen har ökat rejält under de senaste åren. Ifjol fick Kulturfonden 40 miljoner till sitt förfogande. 

Pressmeddelande
Helsingfors den 21 augusti 2019

Noggrannare information:

Stefan Wallin (kommentarer)
styrelseordförande
stefan.wallin(at)milttonnetworks.fi

Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

040 595 0817

Tio nya namn