Tillbaka
23.5.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Dialog för Finland framåt

I Finland behövs mera och bättre samtal mellan människor. Stiftelsen Dialogpaus (Erätauko-Timeout) antar utmaningen att förändra samtalskulturen och öka förståelsen mellan människor. Svenska kulturfonden är med om att grunda den nya stiftelsen och ger Dialogpaus ett treårigt bidrag på 200 000 euro

Med hjälp av konstruktiv dialog motarbetar vi polarisering – vi stärker förtroendet för varandra, vår egen förmåga att anpassa oss till förändringar och hela vårt demokratiska samhällssystem. På sikt minskar samhällsklyftorna och demokratin stärks.

Inom ramen för projektet Erätauko har Sitra redan under tre år fått finländarna att föra goda dialoger om knepiga samhällsfrågor. I samarbete med ett brett nätverk av samhällsaktörer – personer och organisationer – har man utvecklat ett helt nytt dialogkoncept som främjar förståelse och utveckling både bland deltagarna och i hela samhället. 

Dialogpaus-stiftelsen tar nu över Sitras uppdrag och fortsätter arrangera samtal om aktuella samhällsfrågor. Kulturfonden finansierar Dialogpaus-stiftelsen med sammanlagt 200 000 euro under åren 2019-2021.

– Vi vill modigt vara med om att skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt att vara finländare. Med Dialogpaus tar Finland ett långt kliv i rätt riktning. Konceptet har imponerat på oss och vi är nöjda över att kunna bidra till att det sprids i hela landet – på flera språk, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden och styrelsemedlem i Dialogpaus-stiftelsen.

Dialogpaus erbjuder modeller för konstruktiva och respektfulla diskussioner om samhälleliga teman. Dialogpaus-samtal ska ordnas regelbundet på olika håll i Finland och utgår bland annat från huvudtemat ”Vad innebär det att vara finländare?”. Ofta fokuserar samtalen på frågor som delar åsikterna och gagnas av en större förståelse bland finländarna.  

– Dialog är extra viktigt för oss som tillhör en minoritet. Vi får jobba litet hårdare både för att vi ska förstå majoritetens behov och för att majoriteten ska förstå våra behov. En av målsättningarna med Dialogpaus-modellen är att föra samman människor, som inte annars skulle kommunicera med varandra. Det här tilltalar oss, säger Sören Lillkung. 

Kulturfonden grundar den nya stiftelsen i nära samarbete med Sitra, Jenny ja Antti Wihurin rahasto och Suomen Kulttuurirahasto.

Teologie magister Laura Arikka har utnämnts till vd för den nya stiftelsen. Arikka, som tidigare bland annat varit mentor inom Erätauko och deltagit i konceptutvecklingen, börjar på sin nya post i juni 2019.

***

Helsingfors den 23 maj 2019
Pressmeddelande

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:

Sören Lillkung (kommentarer)
vd
soren.lillkung(at)kulturfonden.fi
040 620 7500

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Dialog för Finland framåt

Kulturfonden är en av grundarna för den nya Dialogpaus-stiftelsen. Bild: Topias Dean/Sitra