Tillbaka
20.5.19   (Redigerad 23.5.19)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kom ihåg att redovisa ditt bidrag

Har du fått ett bidrag från Kulturfonden? Minns du att alla bidragsmottagare måste redovisa hur de använt sitt bidrag?

Då du använt ditt bidrag ska du inom ett år efter utbetalningen redovisa för hur pengarna använts. Då vi behandlar nya ansökningar kontrollerar vi att tidigare bidrag har redovisats. Du ska inte bifoga kvitton, men spara kvitton under två års tid för eventuell kontroll.

Bidraget redovisas via den elektroniska länken som du fick i beskedet om att bidraget betalas ut. Länk till redovisning hittar du också direkt på startsidan under rubriken “Aktuella ansökningar” då du loggar in i vårt ansökningssystem.

Vårt ansökningssystem sänder ut automatiska påminnelser till dig som inte har redovisat ditt bidrag i tid. Om du har bytt e-postadress når meddelandet dig antagligen inte, så kom ihåg att uppdatera din adress i vårt ansökningssystem.

En försenad redovisning hindrar inte att du lämnar in en ny ansökan. Däremot kan vi inte betala ut ett nytt bidrag innan du eller din organisation har skött alla gamla redovisningar.

Du kan anhålla om uppskov med redovisningen om du har en särskild orsak. Anhållan om uppskov gör du via ansökningssystemet genom att logga in på ditt konto och öppna redovisningen. Du hittar anhållan om uppskov knappen uppe i högra hörnet av redovisningsblankettens första sida.

Är du osäker på om du glömt någon redovisning? Kontakta din ombudsman – våra kontaktuppgifter hittar du här.

Kom ihåg att redovisa ditt bidrag

Kom ihåg att du ska redovisa bidrag inom ett år. Bild: Pixabay