Tillbaka
15.3.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nu delar vi ut 21,6 miljoner

Kulturfonden fördelar i mars 21,6 miljoner euro på basis av de ansökningar som kom in i november 2018.

Vi delar i mars 2019 ut 21,6 miljoner euro på basis av de ansökningar som lämnades in under den ordinarie ansökningstiden i november 2018. Det här motsvarar ungefär 30 procent av ansökningarnas sammanlagda värde. Av knappt 3 500 ansökningar beviljas cirka 1 850; ungefär hälften av de sökande får ett positivt besked.

Torsdagen den 14 mars har vi mejlat besked till alla sökande – både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag på sin ansökan.

Onsdagen den 20 mars kl. 12 publicerar vi namnen på alla bidragsmottagare på vår öppna webbsida http://beviljade.kulturfonden.fi.

Ungefär tre miljoner euro mer än ifjol

Av hela summan på 21,6 miljoner går ungefär 51 procent till konst och kultur.

Cirka 17 procent av utdelningen i novemberomgången går till utbildning och 12 procent till forskning och vetenskap.

Ansökningar inom kategorin allmän finlandssvensk verksamhet får 20 procent av utdelningen. Till den här kategorin hör bland annat bidrag till förbund, föreningar och medborgaraktiviteter.

I regionerna fördelar vi sammanlagt 3,2 miljoner euro av den sammanlagda utdelningen. Nylands svenska kulturfond delar ut 1,4 miljoner euro, Österbottens svenska kulturfond 1,1 miljoner euro och Åbolands svenska kulturfond drygt 0,7 miljoner euro.

År 2018 fördelade vi sammanlagt 18,7 miljoner euro på basis av ansökningarna som inkom i november 2017.

78 arbetsstipendier

I år beviljar vi sammanlagt 78 arbetsstipendier – 2 treåriga, 2 tvååriga och 74 ettåriga arbetsstipendier för konstnärer inom olika kulturgrenar. De treåriga arbetsstipendierna är värda 72 000 euro, de tvååriga 48 000 euro, de ettåriga 24 000 euro.  Arbetsstipendiernas sammanlagda summa är drygt 2 miljoner euro, som fördelas till 43 kvinnor och 35 män.

På svenska. I Finland. Vad betyder det?

Då våra sakkunniga och förtroendevalda behandlar alla ansökningar diskuteras ofta anknytningen till det svenska i Finland.

– Det är inte alldeles enkelt att avgöra hur anknytningen till det svenska ska påverka bedömningen. Inom olika genrer tar kravet olika uttryck. Hos oss räcker det ändå inte med att vara en välrenommerad sökande eller ha en utmärkt projektidé. Vi måste alltid väga in anknytningen till det svenska som en avgörande aspekt i bedömningen, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

För många är mångkulturalism och flerspråkighet vardag och ibland kan det svenska i Finland se annorlunda ut idag än för tio år sedan.

– Ett projekt som i ansökningsskedet kan te sig ganska finskspråkigt, kan ändå på sikt gynna det svenska i Finland. Det här ser vi allt oftare, inte bara i samband med vårt Hallå!-program för en levande flerspråkighet.

Kulturfonden stöder oftast enskilda projekt, men årligen beviljas också många bidrag för verksamhet överlag. De här bidragen går till tredje sektorn – allt från fria teatergrupper till organisationer som verkar inom konst, kultur och föreningsliv, till exempel scouterna, 4H, marthorna, DUNK och Finlands Svenska Idrott.

Ingen osthyvel

Även om omkring 50 procent av de sökande får ett positivt besked, kan många bli besvikna då den beviljade summan inte motsvarar beloppet de sökte.

– Vi tittar noga på budgeten och bedömer om den är rimlig och vilka kostnader vi kan bidra till utgående från vårt uppdrag. Vi beviljar aldrig per automatik mindre än de ansökta beloppen, utan har alltid en motivering till summan som beviljas, säger Sören Lillkung.

Samtidigt är man i behandlingen noga med att de beviljade beloppen ska vara så pass stora att inte luften går ur hela projektet.

Fortsättning följer

Svenska litteratursällskapet, som äger och förvaltar Kulturfonden, ställer sammanlagt ungefär 40 miljoner euro till Kulturfondens förfogande under år 2019. Förutom de bidrag som nu beviljats fördelar fonden också under hela året bidrag med fri ansökningstid och styrelsens strategiska bidrag.

***

Helsingfors den 15 mars 2019
Pressmeddelande

Närmare information om utdelningen ger

Sören Lillkung (kommentarer)
vd
040 620 7500
soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
informatör, teamledare
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Nu delar vi ut 21,6 miljoner