Tillbaka
13.12.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vill du göra en opera med dina elever?

Bild: Fotofabriken

Snart finns skolopera också på svenska. På våren kan du som är lärare i årskurs 4-6 ansöka om att delta i operaprojektet Djurens planet tillsammans med dina elever och professionella operasångare.

 

Finlands nationalopera och nationalbalett har under 17 år producerat skoloperor tillsammans med lågstadieelever i hela landet. På våren är det dags för den första svenskspråkiga specialkomponerade operaproduktionen, Djurens planet, som förverkligas med bidrag från bland annat Svenska kulturfonden.

Under våren kan skolorna ansöka om att bli antagna till operaprojektet, som sedan hösten 2019 startar i de skolor som antagits.

Djurens planet är både en föreställning och ett operaprojekt för skolor i hela landet. Skolorna sätter upp operan i samarbete med professionella operasångare, musiker, regissör och scenograf. Under föreställningen uppträder eleverna tillsammans med professionella operasångare.

I mars 2019 ges inleds projektet med tre föreställningar av Djurens planet i Almisalen i Helsingfors med Åshöjdens skola, som deltog i pilotprojekt. Från och med hösten 2019 sätter skolorna upp egna föreställningar av Djurens planet.

 

Vad handlar Djurens planet om?

Människans förhållande till djuren är temat för föreställningen, som Monica Vikström-Jokela har skrivit librettot till. Elever i Åshöjdens skola har bidragit med känslor, tankar och önskemål om tema och musik. Vår planet tillhör djuren och människorna. Vi har alla rätt att leva här, men i hur hög grad får vi besluta om andras liv?

– Eleverna återkom ofta till förhållandet mellan människan och djuren, om empati och om längtan att bli sedd, säger Vikström-Jokela.

Kompositören Cecilia Damström har tonsatt operan; också hon har fått impulser via samarbetet med eleverna i Åshöjdens skola.

För regin står Martina Roos och Anna Kontek svarar för scenografi och kostymer.

 

Hur blir en föreställning till?

De skolor som antas till skoloperan får ett materialpaket att jobba med inför sin operaföreställning. Eleverna bekantar sig med hela den konstnärliga processen kring en operaföreställning – de övar och framför operan till att sälja biljetter till sin föreställning.

Redan under förberedelserna besöker regissören och kapellmästaren skolorna. Då eleverna övat och alla förberedelser i skolorna är klara ger skolan operaföreställningen tillsammans med de professionella operasångarna och musikerna.

Hur ansöker skolan?

Vill du ge dina elever möjlighet att bekanta sig med opera? Du som är lärare i årskurserna 4-6 kan ansöka om att din klass får vara med i projektet.

Finlands nationalopera och nationalbalett öppnar ansökan under våren 2019. Annonser med noggrannare information kommer att ingå bland annat i tidningen Läraren.

Läs mer om skoloperan Djurens planet på https://oopperabaletti.fi/sv/repertoar-och-biljetter/djurens-planet/

 

Vill du göra en opera med dina elever?