Tillbaka
8.8.18   (Redigerad 31.8.18)   |   Evenemang
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Bäst i test?

Bild: Niklas Gerkman

Hur klarade sig de svenskspråkiga eleverna i PISA 2015? Vilka är utmaningarna och framgångsutsikterna i våra skolor? I september ordnar vi ett seminarium om de svenskspråkiga elevernas Pisa-resultat i naturvetenskap och läsning i PISA 2015

Välkommen till Kiltasali i centrum av Helsingfors måndagen den 10 september 2018.

Vid seminariet presenterar universitetsforskare Kari Nissinen, Jyväskylä universitet, elevernas resultat i naturvetenskaper och läsning och Dr Satya Brink analyserar resultaten. Specialsakkunnig Jari Metsämuuronen vid Nationella centret för utbildningsutvärdering resonerar kring mätningar och om det finns utrymme för fler undersökningar.

Under seminariedagen presenteras också projekt och arbetsmetoder som stöder läsning och naturvetenskaper.

Inbjudan och program

Här kan du läsa mer om våra talare: Talarpresentation 10.9.2018

Du kan anmäla dig redan nu på adressen http://anmalan.kulturfonden.fi. Deadline för anmälningar är onsdagen den 5 september.

Seminariet är gratis för deltagarna och vi bjuder på serveringen.

 

Bäst i test?