Tillbaka
13.6.18   |   Nyheter

Nio får Kulturfondens praktikantstipendium

En av praktikplatserna är i Bryssel, vid Kommunförbundets kontor.

Kulturfonden har beviljat praktikplatser vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.

I månadsskiftet augusti-september inleder nio studerande eller nyutexaminerade sina praktikperioder:

  • Ulrika Sundelin, Finsk-norska kulturinstitutet i Oslo
  • Alexandra Enberg, Finlands kulturinstitut i Köpenhamn
  • Michelle Lindholm, Finlands kulturinstitut i Madrid
  • Fanny Thalén, Finlandsinstitutet i Tyskland
  • Theo Levlin, Finlands kulturinstitut i Tallinn
  • Nina Lindblom, FinnAgora – Finlandsinstitutet i Ungern
  • Carolina Forss, Finlands Beneluxinstitut i Bryssel
  • Rosanna Blomster, Kommunförbundets kontor i Bryssel
  • Oona Haapamäki, Circolo Scandinavo i Rom

 

I mars fick Kulturfonden sammanlagt 58 ansökningar om praktikantstipendier. De sökande ska vara heltidsstuderande vid ett universitet eller en högskola eller ha utexaminerats under det senaste året.

– Kulturfondens stipendier är på 10-11 månader – en längre praktikperiod än många andra. Det betyder att praktikanterna har tid att fördjupa sig i arbetet och bli en del av arbetsgemenskapen vid den mottagande organisationen, säger Kulturfondens ombudsman Håkan Omars.

Kulturfonden erbjuder praktikplatser vid totalt tio av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut och vid tre andra institutioner. Fonden utser stipendiaterna i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut i Helsingfors och praktikorganisationen.

– Många tidigare stipendiater berättar att praktikperioden har varit till nytta också senare i yrkeslivet. Vi hoppas att högskolorna och universiteten uppmärksammar den här möjligheten och uppmuntrar studerande att söka, säger Omars.

Praktikstipendierna kan sökas två gånger per år, i mars och september. Stipendiet varierar mellan 1 300 euro och 1 800 euro per månad beroende på praktikplatsens ort.

 

***

Pressmeddelande
Helsingfors den 13 juni 2018

Närmare information:

Håkan Omars
ombudsman, Österbotten
hakan.omars(at)kulturfonden.fi
040 550 8734

Martina Landén-Westerholm
informatör
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Text: Sofia Strömgård
praktikant

 

 

Nio får Kulturfondens praktikantstipendium