Tillbaka
30.1.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Är kulturarvspraktik något för dig?

Nu har vi ett nytt stipendium för dig som studerar museiämnen. Från och med februari tar vi emot ansökningar om stipendier för praktik inom samlingsförvaltning och digitalt kulturarv inom hembygdsrörelsen och lokalmuseer.

Med våra nya stipendier för kulturarvspraktik stöder vi hembygdsrörelsen och mindre museer i digitaliseringsarbetet. Samtidigt erbjuder vi svenskspråkiga studerande möjlighet att få praktisk erfarenhet av museiarbete och kontakter till aktörer på fältet.

Vi kan bevilja stipendier för praktik både vid yrkesmässigt och icke-yrkesmässigt skötta museer och lokalarkiv, men vi prioriterar hembygdsrörelsen och museer med små personalresurser.

Du kan söka stipendiet för:

  • arbete med elektronisk katalogisering i samlingsförvaltningsprogram*
  • digitering av material för framtida publicering i Finna eller egen webbplats

* I första hand förutsätter vi MuseumPlus RIA eller något annat likvärdigt alternativ som möjliggör publicering i Finna. För icke-yrkesmässigt skötta museer som inleder arbetet med (elektronisk) katalogisering kan Excel eller Access godkännas. Se också Digisams checklista för samlingsförvaltningsprogram.

Stipendiet är på 1 500 euro/månad under 1-3 månader. Samma person kan få stipendiet max fyra gånger, för en period på totalt tolv månader.

 

Ansök från och med februari

Stipendierna har fri ansökningstid från och med 1.2 2018. Gör din ansökan här.

Arbetet ska utföras i enlighet med gängse nationella normer och riktlinjer för elektronisk samlingsförvaltning och digitalisering (se länkar nedan). Annat museiarbete (öppethållning, publikarbete, försäljning) omfattas inte av praktiken.

 

Uppfyller du våra kriterier?

För att kunna söka stipendiet ska du

  • studera museiämnen på universitet eller högskola,
  • ha svenska som modersmål eller studiespråk och
  • ha ett avtal med ett museum eller hembygdsförening.

Kolla med ditt universitet eller din högskola om du kan räkna praktikperioden till godo i dina studier. Vi kräver inte att praktiken räknas till godo, endast att du har lämplig studiebakgrund.

 

Mera information

Anna Wilhelmson, ombudsman inom kultur
tfn 040 551 7959
anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi

Här kan du också läsa mera om stipendierna för kulturarvspraktik.


Är kulturarvspraktik något för dig?