Tillbaka
4.1.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

2018 – donatorernas år

Leif Jakobsson, fotograf: Fabian Björk

Leif Jakobsson skriver i årets första blogginlägg om donatorernas och donationernas betydelse för det svenska i Finland.

 

Så har vi lämnat bakom oss ett intensivt jubileumsår då vi firat Finlands 100 år som självständig republik. Framför oss har vi ett år då en lång rad institutioner och myndigheter i vårt land uppmärksammar sina egna 100-årsjubileer. Samtidigt kommer de dramatiska politiska händelserna i början av förra seklet att lyftas fram; både som en påminnelse om själva händelseförloppet och som ett uttryck för samförståndet i vårt land trots de historiska motsättningarna.

Kulturfonden grundades 1908, i en tid då politiska och sociala förändringar minskade den svenska befolkningens möjligheter att påverka de politiska strukturerna. Många kände en oro inför framtiden och därför skapades en fond till stöd för svenska strävanden inom utbildning och kultur.

Då vi nu firar fondens 110 år står donatorerna i centrum. Deras generositet har haft stor betydelse för kultur, utbildning, svensk identitet och organisationsverksamhet på svenska i Finland och deras vilja styr hela vår utdelning. Under 2018 beskriver vi varje vecka olika donatorer och deras gåvor på vår webbplats.

Jag är övertygad om att alla donatorer skulle vara imponerade av hur deras gåvor förvaltats av Svenska litteratursällskapet och hur väl avkastningen har fördelats sedan den första utdelningen 1915.

Under 2018 riktar vi oss till allmänheten med en kampanj för att hitta nya donatorer som vill bidra till att stärka det svenska i Finland. En gåva till Kulturfonden stärker svensk verksamhet och en levande tvåspråkighet. Både stora och små donationer behövs. Kulturfonden är en allmännyttig fond och betalar inte skatt, vilket betyder att vi kan dela ut hela avkastningen på det donerade kapitalet. Under våren berättar vi mera om kampanjen.

Vi firar också våra 110 år genom att i februari lansera ett nytt strategiskt program. Dessutom ordnar vi seminarier med anknytning till utbildning och kultur och bidrar till flera utbildningsaktörers medelsinsamlingar.

Jag ser fram emot en aktiv vår på Kulturfonden.

 

Leif Jakobsson
direktör

 

 

2018 – donatorernas år