Tillbaka
28.12.17   (Redigerad 16.1.18)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vem ska få Kulturfondens pris 2018?

Vem tycker du att ska få Svenska kulturfondens kulturpris och regionala pris år 2018? Nu ger vi alla möjlighet att föreslå personer eller grupper som förtjänar Kulturfondens pris på 20 000 eller 10 000 euro.

Nomineringstiden är nu slut och formuläret är stängt.

Kulturfonden premierar varje vår personer och/eller grupper som har gjort betydande insatser för kunnande, kreativitet och kompetens. I år har allmänheten första gången möjlighet att nominera pristagare för både nationella kulturpris och regionala pris.

Du kan föreslå en pristagare via vårt webbformulär (formuläret har inaktiverats 16.1.2018). Kom ihåg att motivera ditt förslag och att uppge ditt namn. Du kan nominera pristagare till och med den 15 januari 2018.

 

Om Kulturfondens pris

Syftet med Kulturfondens stora kulturpris på 20 000 euro och de två kulturpriserna på 10 000 euro är att:

  • belöna betydande insatser för kunnande, kreativitet och kompetens
  • visa att man kan nå internationell kvalitet också i en liten kulturkrets
  • stödja ett brett kulturbegrepp med respekt för tradition och innovation

Kulturfonden kan dessutom dela ut två priser på 10 000 euro för modiga, nyskapande, extraordinära insatser inom kultur, utbildning, forskning eller samhällsliv på svenska i Finland.

Med de regionala priserna belönas betydande regionala insatser inom Kulturfondens verksamhetsområden. De nyländska, åboländska och österbottniska priserna är på 10 000 euro.

År 2017 gick Stora kulturpriset till författaren Maria Turtschaninoff. Märta Tikkanen belönades med samma pris år 2016. En förteckning över Kulturfondens pristagare sedan år 1997 finns här: Pristagare 1997-2017

En pristagare kan beviljas projektbidrag men inte arbetsstipendium samma år som hen mottagit sitt pris.

 

Hur utses pristagarna?

Kulturfondens prisgrupp samlas i januari och februari för att ta ställning till de inkomna förslagen. Också fondens förtroendevalda och sakkunniga har rätt att ge förslag på pristagare. Prisgruppen består av delegationens ordförande Ann-Luise Bertell, som också är ordförande för prisgruppen, styrelsens ordförande Stefan Wallin, styrelsens och delegationens vice ordförande och ytterligare en medlem från vartdera organet. Efter att prisgruppens förslag behandlats i fondens styrelse tar delegationen det slutliga beslutet om pristagarna.

De regionala pristagarna utses av direktionerna i Nyland, Åboland och Österbotten. Samtliga beslutsfattare presenteras på Kulturfondens webbplats.

Pristagarna offentliggörs och premieras i mitten av maj i samband med Svenska kulturfondens festligheter.

 

Kulturfondens övriga priser

Kulturfonden delar också ut ett antal priser ur några specialfonder. De här priserna är:

  • Fredrika Runeberg-stipendiet (varje år i augusti, i samarbete med Marthaförbundet, Svenska folkskolans vänner och Kvinnoförbundet)
  • Frans Henriksons pris (varje år)
  • Stella Parlands pris för gränsöverskridande konstnärlig verksamhet i en anda av humanism, öppenhet och humor eller med anknytning till italiensk kultur (vart tredje år, senast 2016)
  • Erna Tauro-stipendiet till yngre begåvad svenskspråkig artist (vart tredje år, senast 2017)
  • Anita och Nils Meinanders pris för medicinsk journalistik (vart tredje år, senast 2017)
  • Meta och Ole Torvalds fondmed syftet att stödja åboländska identitetsstärkande strävanden (varje år, Åbolands svenska kulturfonds direktion utser pristagaren)

I november delar Kulturfonden ut regionala Svenska dagen-priser.

 

Närmare information och intervjuförfrågningar:

Martina Landén-Westerholm
Informatör
040 595 0817
martina.landen-westerholm@kulturfonden.fi

Helsingfors den 28 december 2017
Pressmeddelande

Vem ska få Kulturfondens pris 2018?