Tillbaka
20.12.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Sören Lillkung ny vd för Svenska kulturfonden

Sören Lillkung, nyvald vd för Kulturfonden

Svenska kulturfondens styrelse har valt politices magister, musikmagister Sören Lillkung till verkställande direktör. Lillkung efterträder Leif Jakobsson, som varit Kulturfondens direktör sedan 2012 och vars kontrakt löper ut 31.5.2018.

 

Lillkung är 55 år och bosatt i Åbo. Han arbetar sedan 2012 som enhetschef för yrkeshögskolan Novias kulturenhet i Jakobstad. Han är även medlem i Novias ledningsgrupp. Han har 2009-2012 arbetat som projektombudsman vid Svenska kulturfonden på kansliet i Helsingfors. Före det verkade han som rektor för Jakobstadsnejdens musikinstitut, musikchef på Yrkeshögskolan Novia och som rektor för Martin Wegelius-institutet. Han har och har haft ett flertal förtroende- och sakkunniguppdrag inom olika utbildnings- och kulturorganisationer och inom Borgå stift.

Lillkung har högre akademisk slutexamen i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi och från Sibeliusakademin, därifrån han utexaminerats som både musikmagister och diplomsångare. Lillkung har haft ett stort antal roller inom opera och musikkonst, men har under senare år mest arbetat med utbildning och administration.

– Jag har blivit den jag är och fått möjlighet att göra det jag vill mycket tack vare min finlandssvenska bakgrund. Som vd för Svenska kulturfonden kan jag aktivt arbeta för att finlandssvenskar, finländare och nyfinländare framöver har samma möjlighet. Svenska kulturfonden ska även framledes verka för starka svenska enheter inom utbildning och kultur, enheter som berikar det tvåspråkiga Finland och även Skandinavien. Jag har bott och verkat i alla regioner i Svenskfinland. Som vd vill jag passionerat och lyhört arbeta för att förstärka såväl genuiniteten, kvaliteten och helhetstänkandet i regionerna, säger Sören Lillkung.

Svenska kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin säger att blivande vd Sören Lillkung har en gedigen bakgrund inom utbildning, administration och ledarskap och samtidigt en god ”street credibility” som praktiserande kulturpersonlighet.

– Sörens bakgrund, yrkeskarriär och intressen har gett honom breda nätverk och god kunskap inom utbildning och kultur i hela Svenskfinland. Han ser också den stora utvecklingsriktningen i vårt samhälle, som en del av det globala. Då han därtill tidigare arbetat inom Kulturfonden känner han väl till organisationen och verksamheten inifrån. Sören kommer snabbt och fokuserat att kunna ta itu med jobbet och substansen med ett leende på läpparna, säger Wallin.

– Sören Lillkung är ytterst kunnig inom både utbildning, konst och kultur. Han är en entusiasmerande ledare som kan visionera, samarbeta och förverkliga. Med Sören som vd kommer Svenska kulturfonden att stärka sin roll som en aktiv aktör för det svenska i Finland, säger Kulturfondens delegationsordförande Ann-Luise Bertell.

Svenska kulturfonden hanterar årligen över 8 000 ansökningar och delar ut cirka 36 miljoner euro till utbildning och kultur på svenska i Finland. Vd:n är stationerad på Kulturfondens kansli i Helsingfors.
***

PRESSMEDDELANDE – Fritt för publicering kl. 13.30

Svenska kulturfonden
onsdagen den 20 december 2017
Ytterligare upplysningar ger

Sören Lillkung 044 780 5800
Stefan Wallin 040 839 1661
Ann-Luise Bertell 044 980 6345

Sören Lillkung ny vd för Svenska kulturfonden