Tillbaka
15.9.17   (Redigerad 18.9.17)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden stöder undervisning i finska och svenska

Foto: Laura Mendelin

Kulturfonden satsar på undervisningen i det andra inhemska språket vid högskolor och universitet. Yrkeshögskolan Arcada får 20 000 euro och Hämeen ammattikorkeakoulu 35 000 euro för att utveckla bedömningen av studerandes färdigheter i finska och svenska.

 

Kriterierna som universitetens och yrkeshögskolornas svensk- och finsklärare använder i bedömningen borde bättre motsvara dagens sätt att kommunicera. Universiteten och yrkeshögskolorna har stor autonomi, men när det gäller det andra inhemska språket reglerar lagen de kunskaper som alla studerande måste ha.

– Det här gör svenskans och finskans ställning i studierna speciell och ställer samtidigt krav på bedömningen. Ett nationellt samarbete gör bedömningen enhetlig, utvecklar undervisningen och bidrar i bästa fall till att studerande blir bättre på praktisk finska och svenska, säger Veronica Granö-Suomalainen vid Svenska kulturfonden.

I båda projekten ges alla svensk- och finsklärare vid högskolor och universitet möjlighet att delta i utvecklingen av bedömningen. På olika håll i Finland ordnas fortbildningsdagar då lärarna presenterar sin bedömningspraxis; både hur man bäst bedömer, vilka kriterier som används och hur man stöder svaga elever. Sedan utarbetas en gemensam linje, en för undervisningen och bedömningen i svenska och en för finska. De nya bedömningskriterierna sammanställs i en digital handbok som alla lärare kan utnyttja.

Hämeen ammattikorkeakoulu och Högskolan Arcada Ab har redan inlett arbetet med att utveckla undervisningen och de nationella bedömningskriterierna. Med hjälp av Kulturfondens finansiering slutförs arbetet under läsåret 2017-2018.
Helsingfors den 15 september 2017
Pressmeddelande

Närmare information ger:

Veronica Granö-Suomalainen (kommentarer)
utbildningsombudsman
Svenska kulturfonden
veronica.granö-suomalainen(at)kulturfonden.fi
050 563 4353

Martina Landén-Westerholm
informatör
Svenska kulturfonden
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Kulturfonden stöder undervisning i finska och svenska