Tillbaka
1.9.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Laura Londén är årets Fredrika-stipendiat

Laura Londén är årets Fredrika Runeberg-stipendiat. Laura belönas för sitt målinriktade arbete för humanitära lösningar och mänskliga rättigheter.

Laura Londén är sedan 2015 biträdande generalsekreterare i FN och vice generaldirektör med ansvar för FN:s befolkningsfond UNFPA. Laura har under sin långa internationella karriär arbetat vid flera FN-organisationers huvudkvarter och i bland annat Sierra Leone, Israel, Östra Timor, Bosnien-Hercegovina, Schweiz, Österrike och Kroatien.

Prissumman på 10 000 euro donerar Laura till föreningen Monika-Naiset liitto ry.

– Jag vill ge pengarna till en organisation som jobbar med invandrarkvinnor och barn och för att förebygga våld. Monika-Naiset hjälper dagligen kvinnor och barn som blivit utsatta för våld. 10 000 euro är en ganska stor summa för en förening av den här storleken, sade Laura inför överräckningen av stipendiet i Borgå den 2 september.

 

Om Fredrika Runeberg-stipendiet
Fredrika Runebergs stipendiefond är en av Svenska kulturfondens ungefär 490 fonder. Fonden grundades 1986 på initiativ av fil.dr Karin Allardt-Ekelund för att ”hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne”. Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas varje år den 2 september.

Fredrika Runeberg-stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté som består av representanter för

  • Finlands svenska Marthaförbund
  • Svenska kulturfonden
  • Svenska Kvinnoförbundet
  • Svenska folkskolans vänner
Laura Londén är årets Fredrika-stipendiat