Tillbaka
31.8.17   |   Nyheter

Studiefonden delar ut över 600 000 euro

Bild: Pixabay

Svenska studiefonden beviljade under våren 611 250 euro till sammanlagt 803 studerande.

Inom den närmaste veckan inleder högskole- och universitetsstuderande ett nytt studieår. Det här läsåret studerar 803 personer med ekonomisk hjälp från Svenska studiefonden.

I vårens utdelning prioriterade Studiefonden ansökningar för utbytesstudier och utlandspraktik. Av de sökande fick 500 personer understöd för utbytes- eller utlandsstudier och 303 för studier i Finland.

För studier i Finland beviljades bidrag på 500-800 euro, medan stipendiebeloppen för utlands- eller utbytesstudier avgjordes utgående från utlandsvistelsens ort och längd. Riktgivande summor och kriterier finns på www.studiefonden.fi.

Totalt fick Studiefonden 1 285 ansökningar. Antalet har varit i stort sett oförändrat under de fem senaste åren.

Studiefonden beviljar, enligt de allmänna kriterierna, understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet i utlandet och Finland. Dessutom ska de sökande vara finska medborgare eller fast bosatta i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

 

Studiefonden beviljar också understöd till svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier. I år uppgick utdelningen till läroanstalterna till knappt 170 000 euro.

 

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan

  • Svenska kulturfonden,
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne,
  • Föreningen Konstsamfundet,
  • Svenska folkskolans vänner och
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

 

Helsingfors den 31 augusti 2017
Pressmeddelande – får fritt publiceras

Närmare information och kommentarer
Maria Bergenwall, ombudsman, Svenska studiefonden, kontakt(at)studiefonden.fi

Studiefonden delar ut över 600 000 euro