Tillbaka
31.8.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Studiefonden delar ut över 600 000 euro

Bild: Pixabay

Svenska studiefonden beviljade under våren 611 250 euro till sammanlagt 803 studerande.

Inom den närmaste veckan inleder högskole- och universitetsstuderande ett nytt studieår. Det här läsåret studerar 803 personer med ekonomisk hjälp från Svenska studiefonden.

I vårens utdelning prioriterade Studiefonden ansökningar för utbytesstudier och utlandspraktik. Av de sökande fick 500 personer understöd för utbytes- eller utlandsstudier och 303 för studier i Finland.

För studier i Finland beviljades bidrag på 500-800 euro, medan stipendiebeloppen för utlands- eller utbytesstudier avgjordes utgående från utlandsvistelsens ort och längd. Riktgivande summor och kriterier finns på www.studiefonden.fi.

Totalt fick Studiefonden 1 285 ansökningar. Antalet har varit i stort sett oförändrat under de fem senaste åren.

Studiefonden beviljar, enligt de allmänna kriterierna, understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet i utlandet och Finland. Dessutom ska de sökande vara finska medborgare eller fast bosatta i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

 

Studiefonden beviljar också understöd till svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier. I år uppgick utdelningen till läroanstalterna till knappt 170 000 euro.

 

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan

  • Svenska kulturfonden,
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne,
  • Föreningen Konstsamfundet,
  • Svenska folkskolans vänner och
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

 

Helsingfors den 31 augusti 2017
Pressmeddelande – får fritt publiceras

Närmare information och kommentarer
Maria Bergenwall, ombudsman, Svenska studiefonden, kontakt(at)studiefonden.fi

Studiefonden delar ut över 600 000 euro