Tillbaka
25.8.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Åtta nya förtroendevalda i Kulturfonden

Delegationens ordförande Ann-Luise Bertell inleder sin andra period. Bild: Tage Rönnqvist

Svenska kulturfonden inleder ett nytt verksamhetsår med åtta nya förtroendevalda i delegationen och i de regionala direktionerna. I Kulturfondens styrelse har alla beslutsfattare fått förnyat förtroende. Ann-Luise Bertell inleder sin andra period som delegationens ordförande.

Delegationen deltar bland annat i beredningen av utdelningen av stipendier, bidrag och pris.

– Jag vill fortsätta jobba för mångfald, mot alternativlöshet och också stödja modiga projekt. Allt för att Finland ska fortsätta vara ett öppet och inkluderande samhälle, sade Bertell vid Kulturfondens strategidagar i Åbo den 23-24 augusti 2017.

I delegationen är de nyvalda medlemmarna

  • Marcus Lerviks, bildkonstnär, Vasa
  • Noona Leppinen, teaterpedagog, Helsingfors
  • Joachim Thibblin, teaterchef, Åbo/Helsingfors

En del av Kulturfondens utdelning sköts av tre regionala fonder, Nylands svenska kulturfond, Österbottens svenska kulturfond och Åbolands svenska kulturfond. Direktionernas medlemmar ska vara väl förtrogna med det finlandssvenska samhälls- och kulturlivet inom sin region.

Österbottens svenska kulturfond inleder verksamhetsåret med fyra nya direktionsmedlemmar:

  • Robert Back, lektor, Nykarleby
  • Mikael Snickars, rektor, Närpes
  • Heidi Storbacka, lektor, Jakobstad
  • Christer Tonberg, Jakobstad

Daniel Björkstrand, EM, Malax, är ny ordförande för den österbottniska direktionen. Daniel har varit medlem i direktionen sedan 2015.

I Nylands svenska kulturfond har direktionen en ny medlem, Gungerd Wikholm, redaktör från Karis/Helsingfors. Åbolands svenska kulturfonds direktion fortsätter med oförändrad bemanning.

En förteckning över Kulturfondens samtliga förtroendevalda finns på https://www.kulturfonden.fi/om-svenska-kulturfonden/forvaltning/

 

***

Åbo den 24 augusti 2017
Pressmeddelande

Närmare information och kommentarer
Leif Jakobsson, direktör, tfn 040 152 6411, leif.jakobsson(at)kulturfonden.fi (kommentarer)
Martina Landén-Westerholm, informatör, 040 595 0817, martina.landen(at)kulturfonden.fi

Åtta nya förtroendevalda i Kulturfonden