Tillbaka
23.8.17   (Redigerad 25.8.17)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Snart är 60 000 Konsttestare på väg

I höst skapar Kulturfonden historia tillsammans med de finländska åttondeklassarna, Suomen kulttuurirahasto och Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Vid Kulturfondens strategidagar i Åbo diskuterar våra förtroendevalda Konsttestarna, nysatsningar och andra projekt.

– Kulturfonden har många järn i elden under det kommande året, både kärnverksamhet och nya landvinningar. Konsttestarna, som startar i september, är ett smörgåsbord av kultur för tiotusentals ungdomar, sade Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin vid öppningen av strategidagarna den 23 augusti 2017.

Jätteprojektet Konsttestarna bjuder under tre år alla åttondeklassare på två konstevenemang; ett i elevernas närregion och ett vid en nationell konstinstitution. Kulturfonden och Suomen kulttuurirahasto står för kostnaderna medan Barnkulturcentren koordinerar alla besök och resor, det här läsåret för nästan 99 procent av hela årskullen. På tre år blir det en finländsk folkvandring med nästan 200 000 konsttestare och en budget på cirka 20 miljoner euro.

Samtidigt som Konsttestarna startar förbereder Kulturfonden nästa års utdelning. Om fjorton veckor inleds novemberansökan då privatpersoner, grupper och organisationer kan ansöka om bidrag. Närmare 4 000 ansökningar brukar inkomma bara i november.

– Vi räknar med att nästa år kunna dela ut ungefär lika mycket i bidrag som under de senaste åren. Svenska litteratursällskapet, som äger och förvaltar Kulturfonden, har de senaste åren tillställt oss ungefär 36 miljoner euro. Vi utgår från att beloppet är i samma storleksordning också år 2018, sade Kulturfondens direktör Leif Jakobsson.

– Vår stabila och höga utdelning betyder att vi kan initiera och medverka i projekt som stärker kulturen och utbildningen på svenska i Finland och också det mångkulturella och banden mellan språkgrupperna, sade Wallin som nu inleder sin andra period som Kulturfondens styrelseordförande.

 

***

Pressmeddelande
Åbo den 23 augusti 2017

Närmare information och kommentarer

Stefan Wallin, styrelseordförande, stefan.wallin(at)eduskunta.fi
Leif Jakobsson, direktör, tfn 040 152 6411, leif.jakobsson(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm, informatör, 040 595 0817, martina.landen(at)kulturfonden.fi

Information om projektet Konsttestarna finns på www.konsttestarna.fi.

Snart är 60 000 Konsttestare på väg