Tillbaka
16.6.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

ViRum-appen får fotfäste i studentexamen

Studentexamensnämnden har godkänt ViRum-applikationen som ett redskap i studentexamen. Beslutet gäller både för den svensk- och finskspråkiga gymnasieutbildningen. Nämndens intresse för ViRum innebär att applikationen uppfattas som både kvalitativ och funktionell.

Svenska kulturfonden beviljade i juni Andelslaget ViRum tilläggsfinansiering på 95 000 euro för år 2017. Tidigare har Kulturfonden beviljat en miljon euro för att skapa ett virtuellt gymnasium för den svenskspråkiga undervisningen och 220 000 euro för att starta upp ViRum-organisationen. Syftet med tilläggsfinansieringen är att utveckla och underhålla applikationen för studentexamen, lansera appen i alla svenskspråkiga gymnasier och utveckla den för både yrkesutbildningens och den grundläggande utbildningens behov.

– Utbudet av läromedel inom yrkesutbildningen är tyvärr smalt. Vi ser ViRum som en möjlighet att trygga tillgången till svenskspråkiga läromedel. Särskilt yrkesutbildningen har dessutom drabbats hårt av nedskärningar och genomgår nu stora strukturella förändringar. Vi hoppas att deras sits underlättas av ViRum-samarbetet, säger Veronica Granö-Suomalainen, utbildningsombudsman på Svenska kulturfonden.

Målsättningen är att Andelslaget ViRum är självbärande i januari 2019. Från och med hösten 2017 är tolv gymnasier ViRum-medlemmar; dessutom testas appen i tre gymnasier och inom den grundläggande utbildningen på Åland.

– Kommunernas beslut att ta i bruk ViRum-appen har dragit ut på tiden, vilket är normalt för utvecklingsprojekt av det här slaget. Ännu har inte tillräckligt många gymnasier och andra läroinrättningar hunnit ansluta sig till ViRum för att andelslagets inkomster ska vara tillräckliga. Med hjälp av tilläggsfinansieringen får ViRum mera tid att för att hinna nå sina mål, säger Granö-Suomalainen.

 

***

Svenska kulturfonden
Helsingfors den 16 juni 2017
Pressmeddelande

 

NÄRMARE INFORMATION GER

Veronica Granö-Suomalainen (kommentarer)
utbildningsombudsman
Tfn 050 563 4353
veronica.grano-suomalainen(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
informatör
Tfn 040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

ViRum-appen får fotfäste i studentexamen