Tillbaka
16.6.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Konsttestarna söker inspirerande besöksmål

Nu söker vi nya besöksmål för Konsttestarna för läsåret 2018-2019. Konsttestarna är ett projekt som under tre läsår bjuder in alla åttor i Finland till två oförglömliga konstupplevelser. Ansökningstiden börjar 1.8.2017.

 

Alla konstformer kan föreslås för testning. En vanlig rundvandring på ett museum eller en teaterföreställning räcker ändå inte. Vi förväntar oss både gästfrihet och en välplanerad samt involverande helhet. I valet poängteras både den konstnärliga kvalitén och ett innovativt publikarbete som riktar sig till ungdomarna. Hurdan konst tycker åttorna är högklassig och intressant? Hurdan är en spännande, intressant och upplyftande konstupplevelse?

Konsttestarna är det största kulturprojektet för ungdomar i Finlands historia, sammanlagt över 60 000 personer under ett år. Varje klass gör två konstbesök, allt som allt 120 000 besök. Eftersom det ena besöket görs i närområdet, måste organisationen kunna ta emot en betydande del av åttorna i sitt landskap. För det andra besöket reser ungdomarna till Helsingfors – eller från huvudstadsregionen till andra orter i Finland.

Projektet koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland, som vill erbjuda minnesvärda kulturupplevelser likvärdigt åt alla ungdomar.

Det treåriga projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Varje år ordnas en skild ansökning för läsårets besöksmål. De första besöken för hösten 2017 har redan bokats.

Ansökningstiden för besöksmål för läsåret 2018–2019 är 1–25.8.2017. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten på www.skr.fi. Vid behov kan du kontakta den regionala Konsttestar-koordinatorn i ditt område för hjälp med planeringsarbetet. Kontaktuppgifterna finns på www.konsttestarna.fi. Här hittar du också ytterligare information för sökande.

 

 

Ytterligare information:

Ledande koordinator i projektet Konsttestarna Anu-Maarit Moilanen, Förbundet för Barnkulturcenter, tel. 044 978 4893, förnamn.efternamn@taidetestaajat.fi
Specialsakkunnig Veli-Markus Tapio, Suomen Kulttuurirahasto, förnamn.efternamn@skr.fi
Projektombudsman Sonja Ollas-Airinen, Svenska kulturfonden, förnamn.efternamn@kulturfonden.fi

Konsttestarna söker inspirerande besöksmål