Tillbaka
16.5.17   (Redigerad 22.5.17)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Abiturienternas uppsatstävling är avgjord

Uttryck dina tankar och åsikter på svenska! Det var uppmaningen då Svensklärarna i Finland rf ordnade uppsatstävling på svenska för finskspråkiga abiturienter. Otso Nieminen från Lojo vann tävlingen.

Tävlingen ordnades med stöd av Svenska kulturfonden.

Pristagarna i årets tävling är:
Otso Nieminen, Lohjan yhteislyseon lukio, Lojo (lektor Matti Oikarinen)
Eveliina Ahola, Kempeleen lukio, Kempele (lektor Riitta Taskila)
Samuli Jussila, Uudenkaupungin lukio, Nystad (lektor Susanna Rosendahl)

I år, då tävlingen ordnades elfte gången, deltog abiturienter med sammanlagt 155 uppsatser. Uppsatsrubrikerna som skribenterna kunde välja mellan var:

  • Svenska för livet
  • Svenskans betydelse för det hundraåriga Finland

Gymnasiernas svensklärare valde skolans bästa bidrag som de sände vidare till tävlingen. Representanter från Svensklärarna i Finland utsåg sedan de texter som deltog i finalen där Paula Rossi, professor i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet, valde de tre bästa uppsatserna.

Första pris är ett stipendium på 2 000 euro. Vinnaren kan använda stipendiet till att finansiera sina studier vid ett svenskspråkigt universitet eller en svenskspråkig högskola eller en resa till en nordisk stad. Om vinnaren ansöker om en studieplats vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia eller Yrkeshögskolan Arcada befrias hen från det obligatoriska provet i svenska. Åbo Akademi ger dessutom vinnaren tio extra poäng i ansökan. De extra poängen gäller inte för studier i psykologi, logopedi, rättsvetenskap eller studier i Vasa.

Andra pris i tävlingen är ett resestipendium på 1 000 euro till en nordisk stad. Tredje pris är ett presentkort på 300 euro till Schildts & Söderströms.

Här kan du läsa Otso Nieminens uppsats “Svenska för livet”.

 

***

Helsingfors den 12 maj 2017
Pressmeddelande

 

Abiturienternas uppsatstävling är avgjord