Tillbaka
10.4.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nästan alla åttondeklassare blir konsttestare

Så gott som alla skolor i Finland har anmält sina åttondeklassare till Konsttestarna för läsåret 2017-2018. Hela 99 procent av eleverna i årskurs åtta får testa på konst under nästa läsår.

 

– I Finland finns det enligt Statistikcentralen idag sammanlagt 58 855 sjundeklassare. När anmälningstiden till Konsttestarna för läsåret 2017-2018 gick ut hade skolorna anmält 58 471 ungdomar. Alltså nästan hela årskullen, säger en mycket nöjd Anu-Maarit Moilanen, ansvarig koordinator för projektet Konsttestarna och anställd på Förbundet för barnkulturcentren i Finland.

Alla undervisningsgrupper som deltar i Konsttestarna får två konstupplevelser, ett besök vid en konstinstitution i närregionen och ett besök vid en nationell konstinstitution, oftast i huvudstadsregionen. Konstbesöken inleds i september 2017. Sammanlagt deltar 200 000 personer, tre hela årskullar och lärare, under läsåren 2017-2020.

 

Botby grundskola i Helsingfors är en av alla de svenskspråkiga skolor som anmält sig till Konsttestarna.

– Konsttestarna är ett genomtänkt projekt som passar alldeles utmärkt i skolornas vardag. I skolorna har vi stora förändringarna på gång just nu. De nya läroplanerna och den helhetsskapande undervisning gör att vi är särskilt taggade att delta i projekt som erbjuder både upplevelser och material för fördjupning, säger Janika Wagner, rektor vid Botby grundskola i Helsingfors.

Som stöd för konstbesöken får skolorna skräddarsydd information om evenemanget, konstnärerna och konstformen. Under besöket har dessutom alla elever chans att bli konstkritiker. För den stora skaran unga kritiker lanseras ett utvärderingsverktyg som eleverna använder via sin mobiltelefon.

 

Att just åttondeklassarna är målgrupp för Konsttestarna tycker Janika passar alldeles utmärkt.

– Ofta är fokus främst på sjuorna som är nya i skolan och niorna som förbereder sig för nästa steg i livet. Åttorna kan hamna i skymundan och mår bra att av att få extra uppmärksamhet på det här sättet. Resorna är dessutom speciella för eleverna; att få färdas och uppleva tillsammans är både spännande och lärorikt, säger Janika Wagner.

 

Svenska kulturfonden och Suomen kulttuurirahasto betalar elevernas och lärarnas inträdesbiljetter och resor till och från evenemangen. Hela projektets kostnader uppgår till ungefär 20 miljoner euro. Förbundet för barnkulturcentren i Finland ansvarar för Konsttestarnas praktiska arrangemang, bland annat anmälningar och bokningar av besök och resor.
Helsingfors den 10 april 2017
Pressmeddelande

Information och kommentarer
Sonja Ollas-Airinen, ombudsman, utbildning, Svenska kulturfonden, tfn 050 379 9044
Anu-Maarit Moilanen, ansvarig koordinator, Förbundet för barnkulturcentren i Finland, tfn 044 978 4893

Nästan alla åttondeklassare blir konsttestare