Tillbaka
6.4.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Gun-Maj Peltoniemi får österbottniskt fondpris

Gun-Maj Peltoniemi är intendent för Mellersta Österbottens Kammarorkester i Karleby. Hon är okänd för den stora allmänheten, men välkänd inom musikerkretsar och särskilt inom orkestervärlden.

 

Österbottens svenska kulturfond uppmärksammar varje år personer som gjort en extraordinär insats i regionen. I år belönas intendent Gun-Maj Peltoniemi med ett pris på 10 000 euro.

Gun-Maj har med sin starka administrativa förmåga aktivt bidragit till att Mellersta Österbottens Kammarorkester har professionaliserats och nått ut också internationellt. Man ger regelbundet konserter både i Karlebynejdens skolor och daghem och utomlands. Orkestern är mån om föra fram det svenska språket och i det arbetet har Gun-Maj en betydande roll.

 

Vi firar i Jakobstad 6.4

Österbottens svenska kulturfonds pris överräcks vid festen torsdagen den 6 april kl. 18.00 i Schaumansalen i Jakobstad. Festen är öppen för alla, men kräver att du förhandsanmäler dig.

Vid festen sjunger vi tillsammans med Sören Lillkung och Johanna Grüssner. Vi bjuder också på en skål med tilltugg.

Övriga pristagare offentliggörs och belönas vid

  • Nylands svenska kulturfonds fest tisdagen den 4 april kl. 18 på Grand i Borgå,
  • Åbolands svenska kulturfonds fest på Åbo Svenska teater onsdagen den 5 april kl. 18 och
  • Svenska kulturfondens huvudfest onsdagen den 10 maj i Helsingfors.

 

Svenska kulturfonden
Helsingfors den 6 april 2017
Pressmeddelande

Närmare information ger
Håkan Omars, ombudsman, Österbotten, 040 550 8734, hakan.omars(at)kulturfonden.fi
Martina Landén-Westerholm, informatör, 040 595 0817, martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Gun-Maj Peltoniemi får österbottniskt fondpris