Tillbaka
29.3.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vi mejlar 3 705 sökande

Nu har vi behandlat alla de 3 705 ansökningar som inlämnades i november 2016. Vi skickar besked till alla sökande under vecka 13. Du som har sökt om bidrag får e-post av oss oberoende av om din ansökan beviljats eller om du fått avslag.

Kulturfondens styrelse sammanträdde tisdagen den 28 mars 2017 och tog då beslut om alla de ansökningar som inkom i den stora ansökningsomgången i november. Styrelsens beslut grundar sig på expertförslag från fondens sakkunniggrupper och delegation.

Kulturfondens pristagare publiceras vid de regionala utdelningsfesterna i Borgå, Åbo och Jakobstad den 4-6 april  eller vid huvudfesten den 10 maj i Vita salen i Helsingfors. Här kan du läsa mera om utdelningsfesterna.

Inom de närmaste dagarna publicerar vi alla beviljade bidrag på webbplatsen beviljade.kulturfonden.fi.

Vi mejlar 3 705 sökande