Tillbaka
3.3.17   (Redigerad 6.3.17)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Fina betyg för Kulturfonden

Det berättigade mediala uppbådet kring föreningar, fonder och stiftelser har under den senaste tiden kastat en skugga över det goda som seriösa aktörer uträttar. Att vår verksamhet granskas är viktigt; allmänheten måste kunna lita på att vi följer våra donatorers vilja.

Vi på Svenska kulturfonden utvärderar regelbundet vår verksamhet. Bland annat vänder vi oss årligen med en enkät till närmare tvåhundra slumpmässigt utvalda privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer som ansöker om stipendier och bidrag. I enkäten ber vi om respons på våra arbetsprocesser. Svarsprocenten var i år, då vi för femte gången gjorde enkäten, hela 73 procent.

Knappt 90 procent av dem som besvarade enkäten hade tidigare ansökt om bidrag från Kulturfonden; såväl med positivt som negativt utfall. Det är alltså inte enbart nya sökande, som hoppas få en fördelaktig behandling, som gett de berömmande omdömena. Så gott som samtliga ansåg att ansökningarna behandlas rättvist och sakkunnigt. Vi får varje år tusentals ansökningar från hela landet och det är viktigt att alla sökande upplever att bedömningarna görs på lika villkor. Vi har hjälp av många sakkunniga som gör en grundlig genomgång av samtliga ansökningar. I beslutsprocessen deltar alla våra 54 förtroendevalda.

Under de senaste åren har vi förnyat vår kommunikation med sökande och andra som är intresserade av vår verksamhet. Vår ledstjärna har varit stor öppenhet och genomskinlighet. Under ansökningstiden hjälper vi de sökande med tekniska och andra råd. Vi utvecklar och förenkla kontinuerligt vårt elektroniska ansökningssystem och informerar om ansökningsprocesserna och kriterierna på vår webbplats. Vi ordnar informationsmöten i regionerna och svarar på frågor via samtal och e-post. Dessutom har vi en jourtelefon under november som är vår ansökningsmånad. Av dem som kontaktade jourtelefonen tyckte alla att de fick bra eller mycket bra service.

Årets enkät visade att det finns ett stort förtroende för Svenska kulturfonden. De som söker om bidrag och stipendier uppskattar vårt arbete. Vi är glada och stolta över att också i år få ett gott betyg.

 

Leif Jakobsson
Svenska kulturfondens direktör                      

Fina betyg för Kulturfonden