Tillbaka
16.2.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Dags att anmäla till Konsttestarna

Nu öppnar anmälningen till Konsttestarna för läsåret 2017-2018. Mellan den 15 februari och den 15 mars ska alla skolor med årskurs 7-9 registrera sina åttondeklassare för projektet Konsttestarna.

Känner du redan till Konsttestarna? Konsttestarna är ett projekt som bjuder alla åttondeklassare under läsåren 2017-2020 på två konstupplevelser. Ett evenemang ordnas i elevernas närmiljö och ett evenemang vid en nationell konstinstitution. Sammanlagt räknar vi med att nästan 200 000 personer deltar i Konsttestarna under tre läsår.

Alla inträden och transporter till konstevenemangen finansieras av projektet Konsttestarna och medför inte kostnader för skolorna. Bokning och planering av besök och transporter sköts också av projektet.

 

I februari kontaktas alla skolor med årskurs 7-9 av Barnkulturcentrens regionala koordinatorer. Skolan får via koordinatorerna instruktioner för hur man anmäler skolans åttor till Konsttestarna. Deadline för anmälningar till Konsttestarna 2017-2018 är 15.3.2017.

 

Efter att registreringstiden har löpt ut, planerar Barnkulturcentrens regionala koordinatorer alla besök och transporter för Konsttestarna under läsåret 2017-2018. I majmånad får skolorna information om vilket program åttondeklassarna får uppleva under nästa läsår.

Alla konstbesök som vi erbjuder skolorna är skräddarsydda för just åttondeklassare. Vi har noga valt våra samarbetspartners för att konstupplevelserna ska bli så högklassiga som möjligt för eleverna. För att komplettera upplevelsen och underlätta lärarnas arbete erbjuder Konsttestarna också handledning och material för- och efterarbete i skolorna. Mera information om materialpaketen får skolan och de ansvariga lärarna i god tid före besöken.

 

Konsttestarna finansieras av Suomen kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. För hela det treåriga projektet har vi budgeterat ungefär 20 miljoner euro. Konsttestarna administreras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Du kan läsa mera om projektet på www.konsttestarna.fi och på www.kulturfonden.fi.

Om du har frågor kan du kontakta regionkoordinatorerna vid Barnkulturcentren. Regionkoordinatorernas kontaktuppgifter hittar du här: http://www.taidetestaajat.fi/#/aluekoordinaattorit

Ansvarig koordinator för Konsttestarna är Anu-Maarit Moilanen vid

 

Dags att anmäla till Konsttestarna