Tillbaka
30.1.17   |   Nyheter, Okategoriserade

Stipendium från Svenska studiefonden

Just nu är det många som ber om utbetalning av sitt bidrag från Studiefonden.

Studerar du på heltid vid en högskola eller ett universitet? I februari kan du ansöka om ett stipendium från Svenska studiefonden.

Du som ansöker om ett stipendium ska

  • vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland
  • vara heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet
  • ha svenska som modersmål eller studiespråk

Våra stipendier beviljas främst för utbytesstudier och utlandspraktik som räknas tillgodo i slutexamen. Din utlandsvistelse ska vara minst två månader.

Du kan också få stipendium för

  • studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland
  • heltidsstudier vid en högskola eller ett universitet utomlands om motsvarande utbildning inte erbjuds på svenska i Finland

Vi beviljar stipendium för andra, tredje och fjärde studieåret. Endast i särskilt motiverade fall kan vi bevilja stipendium för femte studieåret.

Ansökningsformulär och närmare information om stipendierna hittar du på www.studiefonden.fi. Ansök senast 28.2.2017.

Stipendium från Svenska studiefonden