Tillbaka
31.12.16   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden stöder Konstuniversitetet och Uleåborgs universitet

Svenska kulturfonden donerar 500 000 euro till Konstuniversitetet. Samtidigt får Uleåborgs universitet ett stöd på 250 000 euro. Donationerna går till universitetens medelsanskaffning.

Bild: Konstuniversitetet

 

– Vi vill visa uppskattning för Uleåborgs universitets målmedvetna, tvärvetenskapliga satsning på det svenska språket. Samtidigt lyfter vi fram det värdefulla och kreativa arbete som Konstuniversitetet gör på två språk, säger Stefan Wallin, styrelseordförande för Svenska kulturfonden.

 

I Uleåborgstrakten ökar intresset för svenskan. Många invånare lockas av arbetsmarknaden i och kontakterna till de nordiska grannländerna. Uleåborgs universitet fungerar idag som en brobyggare till de nordliga delarna i det övriga Norden.

En målsättning för Uleåborgs universitet är att göra det lättare för både studerande och personal att kommunicera på svenska. Samtidigt jobbar man för att öka intresset för det svenska språket och den svenska och nordiska kulturen. Bidraget till Uleåborgs universitet ges ur Elin och Karl Pentzins kulturfond, som grundats ”för den svenska saken, främst i Uleåborg”.

 

Konstuniversitetet bildades år 2013 då Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan gick samman. Universitetet erbjuder tvåspråkig utbildning till exempel inom utbildningsprogrammen för kyrkomusik, musikpedagogik och skådespelarkonst. I samband med föregående medelsanskaffning gav Kulturfonden sammanlagt 900 000 euro till Bildkonstakademin, Teaterhögskolan och Sibelius-Akademin.

 

– Svenska kulturfonden har tidigare beslutat stödja medelsanskaffningen vid Åbo Akademi, Helsingfors Universitet, Svenska Handelshögskolan och Aalto-universitetet med totalt 8,5 miljoner euro, säger Stefan Wallin.

Staten ger universiteten en motfinansiering som kan vara upp till tre gånger så stor som donationen. Sammanlagt har 150 miljoner euro reserverats för ändamålet.

 

***

Närmare information ger
Leif Jakobsson, direktör, tfn 040 152 6411 (kommentarer)
Martina Landén-Westerholm, informatör, 040 595 0817

Kulturfonden stöder Konstuniversitetet och Uleåborgs universitet