Tillbaka
31.12.16   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kuddnäs ett steg närmare renovering

Svenska kulturfonden bidrar till renoveringen av Kuddnäs museum i Nykarleby. Kulturfonden stöder Kuddnäs med 150 000 euro. Bidraget matchar summan som Nykarleby stad satsar i renoveringen.

 

– Kuddnäs, Zacharias Topelius barndomshem, har fungerat som museum i över 80 år. Det är ett av Österbottens mest omtyckta besöksmål. Kuddnäs betydelse som ett lokalt och nationellt kulturarv kan inte överskattas. Därför beviljar Kulturfonden en betydande summa till Kuddnäs renovering. Stödet utbetalar vi inför 200-års jubileet av Zacharias Topelius födelsedag, säger Ann-Luise Bertell, ordförande för Svenska kulturfondens delegation.

Kuddnäs ägs av Nykarleby stad som också bedriver museiverksamheten. Kuddnäs består av totalt fem byggnader; endast en är uppvärmd och har fungerande elsystem. Byggnaderna, som nu är kalla och fuktiga, måste renoveras för att inte museets samlingar ska skadas.

I en förundersökning av Kuddnäs år 2014 framkom stora skador i byggnaderna. Bland annat det så kallade vita huset är fuktskadat och ventilationen är bristfällig. Granskningar visar dessutom på mögel.

Budgeten för den omfattande renoveringen är sammanlagt cirka 700 000 euro. Förutom bidragen från Kulturfonden och staden, behöver museet ytterligare drygt 300 000 euro för renoveringen. Man hoppas ännu på bidrag från bland annat andra stiftelser. Nykarleby har redan tidigare stött planeringsarbetena.

Samtidigt som staden gör den omfattande renoveringen, försöker man göra de gamla byggnaderna mera tillgängliga. Kulturfonden stöder också de här arbetena under förutsättning att EU-medel beviljas.

 

***

Närmare information ger

Leif Jakobsson, direktör, Svenska kulturfonden, tfn 040 152 6411 (kommentarer)
Gösta Willman, stadsdirektör, Nykarleby, tfn 044 721 9001 (kommentarer)
Martina Landén-Westerholm, informatör, 040 595 0187

Här hittar du information om Kuddnäs.

Bild: Nykarleby stad

Kuddnäs ett steg närmare renovering