Tillbaka
8.12.16   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Fler post doc-forskare till näringslivet

För många disputerade doktorer är det knepigt att få in foten i näringslivet. Svenska kulturfonden stöder nu post doc-forskare med fyra helårsstipendier inom programmet PoDoCo. På det här sättet vill Kulturfonden hjälpa forskare att etablera sig i näringslivet.

 

Kulturfonden finansierar via sina specialfonder fyra ettåriga-stipendier inom ramen för programmet PoDoCo (Post Docs in Companies). Det beslutade styrelsen för Svenska kulturfonden vid sitt möte den 8 december 2016. Stipendierna på 28 000 euro var utbetalas år 2017 till fyra post doc-forskare.

Programmet PoDoCo har som mål att få fler nydisputerade doktorer till näringslivet. PoDoCo sammanföra forskare och företag som fungerar inom samma bransch. Forskare inom projektet får under de första sex till tolv månaderna lön via PoDoCo. Företaget som gjort ett intentionsavtal med forskaren övertar sedan ansvaret för forskarens lön eller stipendium.

– Läget på arbetsmarknaden är utmanande för forskare som har disputerat. Trots att de har hög utbildning och stor kompetens, har det för många varit svårt att placera sig i arbetslivet, säger Veronica Granö-Suomalainen, ombudsman på Svenska kulturfonden.

I många länder, till exempel Danmark och Tyskland, är post doc-forskarnas situation i näringslivet betydligt bättre.

– Vi hoppas att Kulturfonden på det här sättet kan bidra till att företagen får ny kunskap och att arbetsmarknaden blir mera tillgänglig för svenskspråkiga post doc-forskare också i Finland, säger Granö-Suomalainen.

PoDoCo-stipendierna har hittills utlysts tre gånger. Vid senaste ansökningsomgång sökte 372 doktorer från 42 vetenskapsområden. Sammanlagt 35 företag var beredda att anställa en post doc-forskare. Fjorton stipendier kunde då beviljas. Programmet finansieras av flera fonder och stiftelser.

 

 

Pressmeddelande från Svenska kulturfondens styrelsemöte

Närmare information ger

Veronica Granö-Suomalainen (kommentarer)
utbildningsombudsman
veronica.grano@kulturfonden.fi
tfn 050 563 4353

Martina Landén-Westerholm
informatör
martina.landen-westerholm@kulturfonden.fi
tfn 040 595 0817

Information om PoDoCO på www.podoco.fi.

Fler post doc-forskare till näringslivet