Tillbaka
2.12.16   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Strax söder om polcirkeln

Svenska kulturfondens direktör Leif Jakobsson. Foto: Marica Rosengård

Aktiviteter på breddgraden 65 grader nord är tyvärr ganska ovanliga ur Kulturfondens perspektiv. Vi hade därför stora förväntningar inför vårt styrelsemöte i Uleåborg, strax söder om polcirkeln.

Tack vare en donation från paret Pentzin kan vi idag med betydande belopp stödja svensk verksamhet i Uleåborg. I samband med styrelsemötet besökte vi Uleåborgs Universitet, Svenska privatskolan och det nygrundade Nordens Hus med informationstjänsten Luckan.

Nordens Hus rivstartade i våras sin verksamhet. Nordens Hus sprider information, knyter kontakter och hjälper invånarna i landets nordligare delar. Många invånare i Uleåborgstrakten lockas idag av den större arbetsmarknaden i de nordiska grannländerna. Då behövs praktisk information om arbetsplatser, flyttarrangemang, utbildning och fortbildning. Nordens Hus jobbar i samarbete med staden Uleåborg med verkliga problem som kan lösas.

Steget från Nordens Hus till Uleåborgs Universitet är kort. Universitetet satsar idag på att förbättra sin nordiska profil. Samtidigt vill man göra det nordiska till ett genomgående tema för universitet. Det starkaste fästet finns i Institutionen för Nordisk filologi med dynamiska professor Paula Rossi, men också universitetsledningen försäkrar att man ser det nordiska som en framtids- och profilfråga.

Professor Rossi, som också är medlem i Svenska kulturfondens delegation, gör en viktig insats i fortbildningen av svensklärare. Numera inleds undervisningen i svenska för de finskspråkiga eleverna redan i grundskolans sjätte årskurs. Den här positiva utvecklingen kompliceras av att finskspråkiga klasslärare ofta saknar behörighet för att undervisa i svenska. Behovet av språklärare är skriande, men Uleåborgs universitet har reagerat snabbt och har startat en specialutbildning.

Svenska privatskolan i Uleåborg är på många sätt en framgångssaga. För drygt tio år sedan sviktade elevunderlaget, men idag har skolhelheten ungefär 300 elever. Sammanlagt finns det 400 Uleåborgare med svenska som modersmål. Skolans utveckling har varit möjlig tack vare satsningar på daghem och förskola. Många barn börjar i daghemmet som ettåringar och fortsätter inom samma utbildningsenhet ända fram till studenten. Förskollärare, klasslärare, gymnasielärare och övrig skolpersonal följer med eleverna under hela skoltiden. Skolgången blir trygg och eleverna får stöd och uppmuntran för att och med framgång ta sin examen.

Daghemmet har fått nygamla utrymmen i Snellmansgården; ett gammalt trähuskomplex med stor huvudbyggnad, uthuslängor och gårdsplan. Utrymmena är ändamålsenliga med gott om plats för lek och skoj. I de övriga skolbyggnaderna finns det utrymme för annan undervisning och för Nordens Hus.

Det lätt att förstå våra styrelsemedlemmars entusiasm inför mötet i Uleåborg. Vi är glada över att vi kan bidra till att ge bättre verksamhetsmöjligheter på svenska på breddgraden 65 grader nord.

 

Leif Jakobsson
Direktör för Svenska kulturfonden

Strax söder om polcirkeln