Tillbaka
30.9.16   (Redigerad 2.11.16)   |   Evenemang
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Seminarium: Den finlandssvenska litteraturens framtid

Svenska kulturfonden välkomnar till seminariet
Den finlandssvenska litteraturens framtid – strukturer och strategier

Tid: tisdag 1.11 kl. 12.30
Plats: Restaurang Bank, Unionsgatan 20, Helsingfors.

PROGRAM

12.30 Välkomstord
Leif Jakobsson, direktör för Svenska kulturfonden

12.40 Bakgrund till seminariet, varför är vi här idag?
Hannele Mikaela Taivassalo, författare
Martin Welander, förlagsredaktör och kritiker

13.00 Norges sätt att stöda litteraturen och Litteraturhus
Kristin Helle-Valle, direktör för Litteraturhuset i Bergen.

14.00 Gruppdiskussion (á 60 min) med kaffe och tilltugg

Grupp A Finns det rum för kritik och offentlig debatt?
Ordförande Tatjana Brandt, kritiker
Hur ser litteraturkritikens framtid ut i mediekrisens skugga? Vad kan vi göra för att stöda ett kvalificerat och mångsidigt samtal om litteratur i vår nya offentlighet?

Grupp B Litteraturhus för svensk litteratur i Finland?
Ordförande Peter Mickwitz, författare
Vad allt kunde ett litteraturhus betyda för den finlandssvenska litteraturen? Vad fylla ett sådant hus med? Eftersom förhållandena i Svenskfinland är speciella och specifika borde också litteraturhuset anpassas till dem – hur?

Grupp C Hur kan litteraturen stödas med annat än stipendier?
Ordförande Agneta Rahikainen, litteraturvetare
Författare behöver stipendier men det krävs också annat för att nå läsarna. Hur garanteras god kvalitet, tillgång och bredd?

Grupp D Hur locka till mera läsande?
Ordförande Katarina von Numers-Ekman, läsambassadör
Forskning visar att bokläsandet minskar både bland barn och vuxna. Det snuttifierade läsandet på en skärm upptar en allt större del av vardagen. Vad kan vi göra för att den finlandssvenska litteraturen ska nå sina läsare?

15.00 Diskussion

15.50 Avslutande kommentarer

16.00 Mingel

Moderator Ann-Luise Bertell, ordförande för Svenska kulturfondens delegation

ANMÄLAN

Anmälningar om deltagande senast den 25 oktober via länken inbjudan.kulturfonden.fi med lösenordet läs16.

TILLÄGGSINFORMATION

Annika Pråhl, kulturombudsman, Svenska kulturfonden,
annika.prahl@kulturfonden.fi, +358 505666474

Seminarium: Den finlandssvenska litteraturens framtid