Tillbaka
8.2.16   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

700 000 € till Finland 100-projekt

Svenska kulturfonden ger sammanlagt 700 000 € i bidrag till 36 projekt som tangerar Finlands 100-årsjubiléum 2017. Kulturfonden vill på det här sättet bidra till högklassigt och synligt svenskspråkigt program under jubileumsåret. Fonden finansierar också sedan hösten 2015 en svenskspråkig informatör på Finland 100-sekretariatet.

Kulturfondens styrelse beslutade om bidragen på sitt möte 3.2. Övriga beviljade bidrag publiceras på beviljade.kulturfonden.fi

Nya praktikplatser i Bryssel och Budapest

Svenska kulturfonden inleder praktiksamarbete med Finlands Beneluxinstitut i Bryssel och FinnAgora i Budapest. Kulturfonden beviljar årligen ett tiotal unga finlandssvenskar stipendier för utlandspraktik på olika kulturinstitut och andra institutioner runt om i världen. Nästa ansökningstid för stipendierna är 15-31.3.

700 000 € till Finland 100-projekt