Tillbaka
1.12.15   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Storm vid tangentborden!

Vi lever i höststormarnas tid då stadsdelar, byar och enskilda fastigheter kan bli strömlösa under kortare eller längre tider. Våra sökande tycks dock inte ha varit oroliga för strömavbrott. Trots att den ordinarie ansökningstiden har pågått hela november månad skickade drygt hälften av de sammanlagt 3 856 som sökte bidrag in sin ansökan under det sista dygnet. Många väntade till strax innan deadline vid midnatt.

Fyra ansökningar lämnades in under de sista 30 sekunderna.  Under de sista tio minuterna kom det in 84 ansökningar och under den sista timmen mellan klockan 23 och midnatt tog vi emot 279 ansökningar.

Sammanlagt söks denna gång hela 68 miljoner euro, med andra ord mångdubbelt det belopp vi har att dela ut.  Över lag är ansökningarna något större än tidigare år, 32 stycken ansökningar gäller över 200 000 euro. Variationen är dock mycket stor. Den största ansökan ligger på 1,5 miljoner euro och den minsta är 100 euro. Värt att notera i detta sammanhang är att ett mycket litet bidrag kan vara lika avgörande för att mottagaren ska nå målet med sitt projekt som ett mycket stort.  Det är också ofta mottagarna av de små bidragen som bemödar sig om att särskilt uttrycka sin tacksamhet.

Nu inleds den intensiva beredningsprocessen. Ansökningarna placeras in i sina rätta kategorier för att bli genomgångna av adekvata sakkunniggrupper. Om väsentliga uppgifter saknas kontaktar vi sökanden och ber om de kompletteringar som behövs för att bedömningen ska bli riktig. Efter att ombudsmännen gjort en beredning granskas alla ansökningar av externa sakkunniga. Då sakkunniggranskningen är klar behandlas ansökningarna av fondens styrelse och därefter av delegationen. De regionala ansökningarna behandlas i sina respektive regionala direktioner. Utdelningen, både den centrala och den regionala, fastställs slutligen av fondens styrelse i slutet av mars. Det är med andra ord ett stort antal personer som går igenom varje enskild ansökan.

Alla sökande får besked i månadsskiftet mars-april. I mitten av april firas årets regionala utdelning, denna gång i Grankulla, Närpes och Pargas och den centrala festen går av stapeln i Åbo i maj. För oss på fonden är det årets höjdpunkt då vi personligen får träffa många av de glada mottagarna som fått bidrag för att förverkliga sina projekt inom konst, kultur och utbildning.

Det är också i år många som kommer att bli utan bidrag, med följden att goda idéer och nyskapande projekt som kanske hade gjort våra liv och vår vardag lite bättre och roligare inte kunnat utvecklas och förverkligas. Alla dem vill jag uppmana att jobba vidare med planerna, söka nya samarbetspartners och finansiärer och återkomma med en ännu bättre ansökan nästa år då höststormarna på nytt drar in över landet!

Leif Jakobsson, direktör, Svenska kulturfonden  

Storm vid tangentborden!