Tillbaka
6.11.15   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Svenska kulturfondens Svenska dagen-priser

Svenska kulturfonden belönar årligen regionala kultur- och utbildningsinsatser i samband med Svenska dagen. Prisen på 3 000 € tillfaller i år följande personer:

Nyland

Rolf Danielsson

Rolf Danielsson arbetar som musiklärare i Strömborgska högstadieskolan och Borgå Gymnasium. Han har på ett betydelsefullt sätt bidragit till musiklivet i Borgå med omnejd genom att engagera ungdomarna i skolans musik-verksamhet. Danielsson ger mycket utrymme för ungdomarna att förverkliga egna helheter och uttrycka sig själva, vilket bidrar till att musikaliska ringar sprider sig långt utanför skolans verksamhetsfält. Han står bakom Bogy-Show vid Borgå Gymnasium och den numera klassiska ”Ströhö i toner”, som år 2014 ordnades för trettionde gången. Han är också en uppskattad musiker i lokalsammanhang.

 

Anette Ström

Annette Ström är verksamhetsledare för Västnyländska kultursamfundet och Luckan Raseborg. Hon har både i sitt arbete och privat engagerat sig aktivt inom föreningslivet i Raseborg, med särskilt intresse för barn och unga. Hennes insatser för ungdomsmusikaler, hembygdsföreningarnas kulturevenemang, Kulturstigen i Raseborg samt Barnens och de ungas BokKalas är speciellt värda att uppmärksammas.

 

Siw Handroos-Kelekay_webb

Siw Handroos-Kelekay har arbetat som kulturproducent vid Helsingfors stad sedan år 1997. Hon har en bred kontaktyta och hon har hängivet presenterat varierande kulturformer med mångkulturella inslag för den svenska Helsingforspubliken. Hon arbetar progressivt med målsättningen att plocka upp nya finlandssvenska förmågor och hon aktiverar och inkluderar nyfinländare i den svenska kulturkretsen.

 


 

Åboland & Åland

 

Robert Jansson
Robert Jansson är verksamhetsledare på Emmaus Åland. Han gör, med starkt personligt engagemang, en enorm social och kulturell insats, både lokalt och utanför öriket. Emmaus verksamhet genomsyras av kreativitet och positivitet och man driver ständigt olika kultur- och integrationsprojekt. Robert är en riktig humanistiskt eldsjäl som jobbar mycket bakom kulisserna och bjuder sina medmänniskor på kreativitet och kultur i många olika former.

 

Museet vykort 007_webb

Houtskärs kulturgille har med frivilliga insatser lyckats bygga upp landskapets mest avancerade och innovativa skärgårdsmuseum. Houtskärs skärgårdsmuseum utmärker sig tack vare sitt fokus på skärgårdens levnadsvillkor och näringar; sjöfart, fiske och jordbruk. Med sin träbåtsverkstad har föreningen gjort en betydande insats för att hålla kulturhistoriskt hantverkskunnande vid liv. Föreningen engagerar sig också starkt för att värna om kulturlandskapet i hela Houtskär och aktiverar både barn och seniorer genom sin verksamhet som bedrivs året om.

 

Ann-Christine Snickars

Foto: Paul Söderholm

Ann-Christine Snickars är en kulturell naturkraft i Åboland. Lågmält och högintensivt jobbar hon för kulturen och lyfter fram alla andra framom sig själv. Som pedagog och handledare inom kursen Litterärt skapande – Svenskfinlands enda författarskola och plantskola för debuterande författare – är hon barnmorska för nya författarskap. Hon ansvarar för det svenska innehållet i nätforumet Lysmasken, hon recenserar litteratur och teater i ÅU och är tidningens kolumnist. Hon hjälper generöst och engagerat nya unga förmågor att komma fram.


 

Österbotten

 

Ida4_webb

Foto: Susanne Strömberg

Efter att Ida Holmlund, som en av finalisterna, deltog i programmet Dance Suomi år 2010, har hon etablerat sig inom det professionella dansområdet. Hon var framgångsrik koreograf för musikalen Natten är ännu ung i Jakobstad. Hon är numera registrerad som en av Cirque du Soleils artister.

 

Kaskö Hembygds- och museiförening har under många år utgjort en av grundpelarna inom den svenska kulturverksamheten i Kaskö. Föreningen firade sitt fyrtioårsjubileum år 2014. Föreningen har gjort en betydande insats inom det svenskösterbottniska kulturlivet.

 

Göran Strömfors

Göran Strömfors är en exceptionellt stark kraft inom det svenskösterbottniska hembygds- och museiarbetet. Under många år har han arbetat med att sammanställa museihistoriska skrifter och bildsamlingar inom tematiska helheter. Hans insatser för och inom Kvarkens båtmuseum i Malax är oersättliga.

Svenska kulturfondens Svenska dagen-priser