Tillbaka
3.11.15   |   Evenemang
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Seminarium 23.11: En oersättlig resurs – och sedan?

Foto: Sofia Eriksson

En oersättlig resurs – och sedan?

Utlandspraktikens betydelse för praktikanten, praktikorganisationen och samhället

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf har i samarbete med Svenska kulturfonden låtit Cupore utreda betydelsen av praktik vid Finlands 16 kultur- och vetenskapsinstitut utomlands. Utredningen beaktar både praktikantens och organisationens perspektiv. Vid sidan av CIMO är Svenska kulturfonden en betydande finansiär av praktik vid kultur- och vetenskapsinstituten, men Kulturfondens praktikprogram rymmer också andra organisationer. Utredningen är gjord med stöd av undervisnings- och kulturministeriet och finns tillgänglig på www.instituutit.fi/sv/publikationer.

Anmälan senast 18.11: anmalan.kulturfonden.fi


Program:


12.00
Salladslunch i Designmuseets aula

13.00
Välkommen, Leif Jakobsson, direktör, Svenska kulturfonden
Liisa Savunen, styrelseordförande, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf

13.10
En oersättlig resurs och ett viktigt skede i livet – presentation av utredningen, Pasi Saukkonen, direktör, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore

13.55
Förberedd kommentar, Samu Seitsalo, direktör, Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

14.10
Kaffepaus

14.40
Klivet ut och tillbaka. Tidigare praktikanter om utredningen och praktikens betydelse, Lasse Garoff, praktik vid Finlands kulturinstitut i Danmark; Lassi Jakola, praktik vid Finlands Ateninstitut; Caroline Mård, praktik vid Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom; Martta Soveri, praktik vid Finlands kulturinstitut i New York. Moderator: Tove Ekman, verksamhetsledare, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf

15.25
Värdet av praktik på kort och lång sikt. Praktikorganisationernas erfarenheter, Susanna Pettersson, museichef, tidigare direktör för Finlands institut i London, Mika Boedeker, utskottsråd, tidigare direktör för Nordiska ministerrådets kontor i S:t Petersburg. Intervjuare: Katarina Baer, redaktör, Helsingin Sanomat

16.00
Avslutning
Servering och mingel

Seminarium 23.11: En oersättlig resurs – och sedan?